کاتالوگ کاربرد کدهای GLN در بهداشت و درمان

کاتالوگ کاربرد کدهای GLN در بهداشت و درمان

زنجیره تأمین دارو و تجهيزات پزشکی کشور، شامل کلیه فعالان مرتبط با حوزه بهداشت و درمان، از سازمان‌های نظارتی و توليدكنندگان گرفته تا داروخانه ها و مصرف کننده نهایی، یعنی بیمار است.

زنجیره تأمین دارو و تجهيزات پزشکی کشور، شامل کلیه فعالان مرتبط با حوزه بهداشت و درمان، از سازمان‌های نظارتی و توليدكنندگان گرفته تا داروخانه‌ها و مصرف کننده نهایی، یعنی بیمار است. اين زنجيره از منظر مسيرهای گردش كالاها بسیار پیچیده بوده و محصولات بهداشتي و درمانی، مسیرهای مختلفی را طی می‌کنند تا از منشأ تولید يا واردات، به محل انبار، نقطه فروش (مانند داروخانه) يا نقطه مصرف (مانند اتاق عمل بيمارستان) برسند.

براي مديريت بهتر فرايندهای تجاری در اين زنجيره، لازم است مكان فیزیکی طرفين تجاری، موقعيت محموله‌ها در مسير حمل و نقل، محل قرارگيری محصولات در قفسه‌های انبار و يا موارد ديگری نظير آن، شناسايی شده و در سیستم‌های اطلاعاتی، ثبت و اطلاع رساني شود. در سيستم های مبتني بر استانداردهای GS1، اين كار به روشي هوشمندانه و به شكلی منحصر بفرد در سطح جهان انجام مي شود كه جايگزين مناسبی براي شیوه‌های مکان‌یابی داخلی كشورها است.

شناسايی دقيق طرفين تجاری و مكا ن‌های مربوط به آن‌ها، مهمترين ركن رديابی در زنجيره‌های صنعت بهداشت و درمان است.

مثال هایی از موارد قابل شناسایی توسط GLN در حوزه بهداشت و درمان به شرح زیر است:

مکان‌های فیزیکی

کابینت نگهداری دارو

بخش اورژانس

تخت شماره 3 در اتاق شماره 206 بيمارستان

خطوط تولید

انبار شرکت های تولید و پخش

قفسه داروخانه

دستگاه استريل تجهيزات اتاق عمل

هويت نهادهای فعال در زنجيره تامین

وزارت بهداشت

سازمان غذا و دارو

تولیدکنندگان و واردكنندگان

شرکت های توزیع و پخش

بیمارستان ها و درمانگاه ها