کاتالوگ هوشمندسازی بیمارستان

کاتالوگ هوشمندسازی بیمارستان

بیمارستان هوشمند چگونه به انسان‌ها کمک می‌کند؟ پيشرفت تكنولوژي و دستيابي بشر به راهكارهاي نوين مبتني بر فناور ي، موجب تغيير در شيوه‌های انجام امور و بهبودهاي فراوان در زندگي انسا نها شده است. در اين بين، حوزه علم پزشكي و صنعت بهداشت و درمان، از پيشگامان توسعه در ابعاد علمي، تجربي و فناورانه محسوب مي شود.

بيمارستان هوشمند

بیمارستان هوشمند چگونه به انسان‌ها کمک می‌کند؟ پيشرفت تكنولوژي و دستيابي بشر به راهكارهاي نوين مبتني بر فناور ي، موجب تغيير در شيوه‌های انجام امور و بهبودهاي فراوان در زندگي انسانها شده است. در اين بين، حوزه علم پزشكي و صنعت بهداشت و درمان، از پيشگامان توسعه در ابعاد علمی، تجربي و فناورانه محسوب مي شود.

مديران و دست‌اندركاران بخش بهداشت و درمان در سراسر دنيا، به‌منظور توسعه و پيشرفت اين صنعت، علاوه بر انجام تحقيقات گسترده و كم‌نظير علمي، ابداع شيوه هاي خلاقانه و نوين درماني، به‌كارگيري تجهيزات بسيار پيشرفته و تربيت متخصصان كارآزموده و مجرّب، از راهكارهاي هوشمندانه مديريتي و منطبق با استانداردهاي بين المللي نيز براي ارتقاي كمي و كيفي خدمات پزشكي استفاده مي‌كنند تا علاوه‌ بر خدمت رساني بهتر به بيماران، سود عملياتي بيمارستان يا مركز درماني مجموعه تحت مديريت خود را نيز افزايش دهند. همين امر منجر به ورود مفهوم جديد «بيمارستان هوشمند » به صنعت بهداشت ودرمان شده است.

بيمارستان هوشمند چیست؟

«بيمارستان هوشمند» بيمارستاني است كه با استفاده از ابزارهاي پيشرفته و رو شهاي مبتني بر فناوري اطلاعات، سه فرايند اصلي ارائه خدمات، گردش اطلاعات و امور مالي خود را به گونه‌اي هوشمندانه مديريت مي‌كند و همين امر منجر به بهبود كيفيت ارائه خدمات به بيماران، كاهش هزينه‌ها، كاهش خطاهاي انساني و سيستمي، افزايش سرعت انجام امور، افزايش رضايت مشتريان، افزايش درآمد بيمارستان، افزايش امكانات نظارتي مديران و ايجاد يك سيستم مديريتي دقيق و كارآمد مي شود.

هنگامی که از شناسایی و ردیابی در بیمارستان هوشمند صحبت می‌کنیم چه موجودیت‌هایی را در نظر داریم؟

 • بيماران و همراهان
 • پرسنل و پرستاران
 • مكا ن‌ها و تخت‌ها
 • اموال و تجهيزات
 • داروها و روش های درماني
 • نسخه‌ها، تجويزها و فاكتورها
 • پرونده‌ها و ساير مستندات

استقرار استانداردهای   GS1 در بیمارستان و در نتیجه هوشمند سازی آن‌ها چه مزایایی در پی دارد؟

 1. فناوري و هوشمندي: به جاي فرايندهاي دستي و كاغذی، از رايانهها، تبلت‌ها و تجهيزات متصل به اينترنت استفاده مي شود. بنابراين، دقت در فرايندها بالا مي‌رود، خطاها كاهش مي‌يابد و امور مختلف، به سادگي، با سرعت، دقيق و  به شیوه‌ای كم هزينه و بسيار هوشمندانه انجام مي شود.
 2. يكپارچگي و سهولت: تمامي بخش‌هاي بيمارستان به صورت كاملا يكپارچه با هم در ارتباط هستند و اطلاعات، به صورت سيستمي بين بخش‌هاي مختلف تبادل مي‌شود.  به همين دليل، همه چيز ساده و روان انجام مي شود و بيماران، همراهان آن‌ها و پرسنل دچار سردرگمي نمي‌شوند.
 3. رديابي و مكان‌يابی:  با استفاده از سيستم مكان يابي آني RTLS ، شناسايي دقيق مكان حضور پرسنل، بيماران و تجهيزات ممكن مي شود. بنابراين، همه پرسنل به راحتي در دسترس هستند، پرستاران در يافتن بيمار دچار مشكل نمي شوند و هيچ يك از ابزارها و تجهيزات گم نمي‌شوند.
 4. دقت و شفافيت: همه فعاليت‌ها به دقت در سيستم ثبت می‌گردد و تاريخچه رخدادها قابل بررسي و بازيابي است؛ به همين دليل، امكان نظارت دقيق و كنترل كامل براي مديران بيمارستان فراهم است و همچنين، بيماران و خانواده‌شان نيز از شفافيت امور خرسند هستند.