کاتالوگ نرم افزار مديريت توليد و توزيع محصولات پروتئينی

کاتالوگ نرم افزار مديريت توليد و توزيع محصولات پروتئينی

نرم افزار مديريت توليد و توزيع محصولات پروتئينی

شركت‌های توليدكننده محصولات پروتئينی، عمدتاً به دليل استفاده از فرايندهاي دستي و سنتي در كارخانه يا بخش اداري خود، با مشكلات و مسائل متعددي در حوزه دريافت سفارشات، مديريت توليد، فرايندهاي انبارداري، مديريت توزيع و بازپسگيري، كنترل سبدها (اموال برگشتني) و غیره دست و پنجه نرم ميكنند و حتي اگر مجهز به نرم افزارهاي يكپارچه موجود در بازار باشند، سيستم هاي نرم افزاري فعلي جوابگوي همه نيازهاي اين شركت ها نبوده و به همين دليل مجبور به استفاده از روش هاي دستي در برخي بخش هاي كاري خود شده اند كه همين امر، بروز خطا را افزايش داده و هزينه های مالي و حقوقي فراواني را بر اين شركت ها تحميل كرده است.