کاتالوگ نرم افزار مديريت توليد و توزيع محصولات پروتئينی

کاتالوگ نرم افزار مدیریت تولید و توزیع محصولات پروتئینی

نرم افزار مدیریت تولید و توزیع محصولات پروتئینی

شرکت‌های تولیدکننده محصولات پروتئینی، عمدتاً به دلیل استفاده از فرایندهای دستی و سنتی در کارخانه یا بخش اداری خود، با مشکلات و مسائل متعددی در حوزه دریافت سفارشات، مدیریت تولید، فرایندهای انبارداری، مدیریت توزیع و بازپسگیری، کنترل سبدها (اموال برگشتنی) و … دست و پنجه نرم میکنند و حتی اگر مجهز به نرم افزارهای یکپارچه موجود در بازار باشند، سیستم های نرم افزاری فعلی جوابگوی همه نیازهای این شرکت ها نبوده و به همین دلیل مجبور به استفاده از روش های دستی در برخی بخش های کاری خود شده اند که همین امر، بروز خطا را افزایش داده و هزینه های مالی و حقوقی فراوانی را بر این شرکت ها تحمیل کرده است.

 

دریافت کاتالوگ