کاتالوگ قابلیت رهگیری (ردیابی)

کاتالوگ قابلیت رهگیری (ردیابی)

سازمان جهانی GS1 چهار دهه را صرف مطالعه، طراحی، توسعه، ترویج و استقرار مجموعهای از استانداردهای جهانی با هدف تضمین مبادله مؤثر اطالعات بین شرکتهای فعال در زنجیره تأمین کرده است. استاندارد جهانی رهگیری، به طور ویژه برای شرکت‌هایی طراحی شده است که نیازمند «رهگیری» هستند.

سازمان جهانی GS1 چهار دهه را صرف مطالعه، طراحی، توسعه، ترویج و استقرار مجموعه‌ای از استانداردهای جهانی با هدف تضمین مبادله مؤثر اطالعات بین شرکت‌های فعال در زنجیره تأمین کرده است. استاندارد جهانی رهگیری، به طور ویژه برای شرکت‌هایی طراحی شده است که نیازمند «رهگیری» هستند.

استاندارد جهانی رهگیری GS1 که به اختصار GTS خوانده میشود، محصول مطالعات، تجربه‌ها و همکاری‌های مشترک اعضاء GS1 است و مرجع موثق شرکت‌ها برای استقرار هر گونه رهگیری در تمام طول زنجیره تأمین، فارغ از تعداد شرکت‌های درگیر در فرایند رهگیری، مستقل از تکنولوژی‌های مورد استفاده مانند بارکدها، RFID و EDI است و استقرار سیستم‌های رهگیری را برای سازمان‌های کوچک تا بزرگ در مقیاس جهانی ممکن میکند. کارگروهی متشکل از شرکت‌ها و سازمان‌های عضو GS1 و تأمین کنندکان خدمات در طیف گسترده‌ای از صنایع، استاندارد جهانی رهگیری را به عنوان «فرآیند استاندارد کسب‌وکار» و بستری مشترک برای تمامی سرمایه‌گذاران حوزه رهگیری تعریف کرده است و مسئول نظارت، توسعه و تضمین کارایی استاندارد جهانی رهگیری است.