کاتالوگ شناسه GTIN

شناسه GTIN ، بهترين ابزار استاندارد بين المللي

The Global Language Of Business
بهینه سازی سيستمهاي اطلاعاتی در  زنجیره تأمین محصولات صنعت بهداشت و درمان

زنجیره تأمین دارو و لوازم پزشکی کشور، شامل کلیه فعالان مرتبط با حوزه بهداشت و درمان، از سازمان هاي نظارتي گرفته تا توليدكنندگان تا مصرف کننده نهایی، یعنی بیمار است. عدم وجود زبان مشترك و فرايندهاي استاندارد در تعامل بين ذي نفعان اين زنجيره، موجب کند شدن فعالیت ها، افزايش هزينه ها، کاهش دقت در تصميم گيري ها و افزایش خطاهای پزشکی مي شود و معضلات و مخاطرات بسياري را براي هر يك از فعالان آن صنعت در پي خواهد داشت. سازمان جهاني GS1 در طي بيش از 40 سال فعاليت خود در حوزه طراحي، توسعه و جاري سازي استانداردهاي ببن المللي مرتبط با زنجيره هاي تأمين و تقاضا، راهكارهايي بسيار كارآمد براي حوزه بهداشت و درمان ارائه كرده است كه در کاتالوگ، به مهمترين آن ها اشاره شده است.