شرکای تجاری gs1

کاتالوگ شرکای تجاری GS1

شركت‌ها/شركاي ارائه‌دهنده راه‌حل (Solution Provider يا(Solution Partner)) كه ما آنها را به اختصار،SP می ناميم، همكاراني هستند كه GS1 را در طراحی، ارائه و استقرار راه‌حل‌های آن ياری می‌كنند. اين شركت‌ها تحت نظارت و پشتيباني سازمان عضو هر كشور خدمات نرم‌افزاري، سخت‌افزاری، آموزشي و غيره را به متقاضيان ارائه مي‌دهند. در واقع نقش اصلي شركت‌هاي خدماتي، پياده‌سازي سريع و دقيق استانداردهای GS1 است.

شركت‌ها/شركاي تجاری ارائه‌دهنده راه‌حل (Solution Provider يا(Solution Partner)) كه ما آنها را به اختصار،SP می ناميم، همكاراني هستند كه GS1 را در طراحی، ارائه و استقرار راه‌حل‌های آن ياری می‌كنند. اين شركت‌ها تحت نظارت و پشتيباني سازمان عضو هر كشور خدمات نرم‌افزاري، سخت‌افزاری، آموزشي و غيره را به متقاضيان ارائه مي‌دهند. در واقع نقش اصلي شركت‌هاي خدماتي، پياده‌سازي سريع و دقيق استانداردهای GS1 است.

 انواع SPها

SPها در سازمان جهاني GS1 و در بيشتر سازمان‌هاي عضو به دو نوع اصلي Provider و Partner تقسيم مي‌شوند و در برخي موارد همكارانStrategic ، تجاري و وابسته نيز به اين دو دسته اضافه مي‌شوند، اما واقعيت اين است كه نمي توان تمايز روشني بين اين دسته بندي‌ها قائل شد و اين دسته‌بندي بيشتر از اينكه معرف دو يا چند گروه كاملا متمايز ازSP ها باشد، نمايانگر نوعي سطح بندي در ميزان همكاري و مشاركت آنها با سازمان GS1 است. به عبارت ديگر هريك از سازمان‌هاي عضو GS1 بر اساس اهداف راهبردي ، طرح تجاري و برنامه خاص خود براي توسعه و پياده سازي استانداردهاي GS1، اقدام به تدوين برنامه SPنموده و در اين برنامه سطوح مختلفي از SPها و نحوه همكاري با آنها را تعريف كرده‌اند. در واقعSP ها از سطوح همكاري پائين‌تر(وابسته) آغاز و به سطوح بالاتر(استراتژيك) ارتقا پيدا مي كنند. در ادامه تجربيات تعدادي از كشورها در اين خصوص تشريح مي شود.

برنامه GS1 Solution Provider ایران و مزایای آن

– استفاده از مهر و لوگوی GS1 ایران

– کسب درآمد مناسب از طریق عمل کردن به‌عنوان بازوی اجرایی GS1 ایران

– استفاده از اسپانسرینگ و سایر فرصت‌های بازاریابی GS1 ایران

– فرصت‌های بازاریابی مشترک

– قرار گرفتن در کتابچه راهنمای SP های GS1 ایران

– برنامه‌ریزی و اجرای سمینارها و کارگاه‌های مرتبط همراه با GS1 ایران

– بازبینی عملکرد با همراهی GS1 ایران

– دسترسی به مجموعه‌های آموزشی GS1

– حضور در کلاس‌ها و اخذ گواهینامه‌های GS1 ایران

– دریافت گواهینامه محصولات GS1 ایران

– دسترسی مستقیم به کلیه جزئیات استانداردهای GS1

– دسترسی مستقیم به تمام رهنمودهای اجرایی GS1 ایران

– فراهم شدن دسترسی به مطالعات موردی دفاتر GS1 در سایر کشورها

– دسترسی به فعالیت‌های سایر همکاران GS1

– به نمایش درآمدن مشخصات در قسمت جستجوی SP های GS1 ایران

– امکان برقراری ارتباط با اعضاء همکار GS1

– فرصتی برای حمایت مالی رویدادهای GS1 ایران

– فرصتی برای تبلیغات در رسانه‌های GS1 ایران.

– استفاده و تخصیص پیشوند GS1 به نام شرکت

– تخصیص شناسه جهانی مکان برای شرکت   (GLN)

– کلاس‌های آموزشی تکمیلی شماره‌گذاری و بارکدینگ

– مطالعه موردی مشترک با کارشناسان GS1 ایران

– قرار گرفتن در محتوای مرتبط با GS1 ایران) مجله، روزنامه و غیره)

– برنامه‌ریزی برای برگزاری سمینار و کارگاه‌ها با مشارکت GS1 ایران

– قرار گرفتن لوگو بر روی صفحه اصلی وب‌سایت GS1