شرکای تجاری gs1

کاتالوگ شرکای تجاری GS1

شرکت‌ها/شرکای ارائه‌دهنده راه‌حل (Solution Provider یا(Solution Partner)) که ما آنها را به اختصار،SP می نامیم، همکارانی هستند که GS1 را در طراحی، ارائه و استقرار راه‌حل‌های آن یاری می‌کنند. این شرکت‌ها تحت نظارت و پشتیبانی سازمان عضو هر کشور خدمات نرم‌افزاری، سخت‌افزاری، آموزشی و غیره را به متقاضیان ارائه می‌دهند. در واقع نقش اصلی شرکت‌های خدماتی، پیاده‌سازی سریع و دقیق استانداردهای GS1 است.

شرکت‌ها/شرکای تجاری ارائه‌دهنده راه‌حل (Solution Provider یا(Solution Partner)) که ما آنها را به اختصار،SP می نامیم، همکارانی هستند که GS1 را در طراحی، ارائه و استقرار راه‌حل‌های آن یاری می‌کنند. این شرکت‌ها تحت نظارت و پشتیبانی سازمان عضو هر کشور خدمات نرم‌افزاری، سخت‌افزاری، آموزشی و غیره را به متقاضیان ارائه می‌دهند. در واقع نقش اصلی شرکت‌های خدماتی، پیاده‌سازی سریع و دقیق استانداردهای GS1 است.

 انواع SPها

SPها در سازمان جهانی GS1 و در بیشتر سازمان‌های عضو به دو نوع اصلی Provider و Partner تقسیم می‌شوند و در برخی موارد همکارانStrategic ، تجاری و وابسته نیز به این دو دسته اضافه می‌شوند، اما واقعیت این است که نمی توان تمایز روشنی بین این دسته بندی‌ها قائل شد و این دسته‌بندی بیشتر از اینکه معرف دو یا چند گروه کاملا متمایز ازSP ها باشد، نمایانگر نوعی سطح بندی در میزان همکاری و مشارکت آنها با سازمان GS1 است. به عبارت دیگر هریک از سازمان‌های عضو GS1 بر اساس اهداف راهبردی ، طرح تجاری و برنامه خاص خود برای توسعه و پیاده سازی استانداردهای GS1، اقدام به تدوین برنامه SPنموده و در این برنامه سطوح مختلفی از SPها و نحوه همکاری با آنها را تعریف کرده‌اند. در واقعSP ها از سطوح همکاری پائین‌تر(وابسته) آغاز و به سطوح بالاتر(استراتژیک) ارتقا پیدا می کنند. در ادامه تجربیات تعدادی از کشورها در این خصوص تشریح می شود.

برنامه GS1 Solution Provider ایران و مزایای آن

– استفاده از مهر و لوگوی GS1 ایران

– کسب درآمد مناسب از طریق عمل کردن به‌عنوان بازوی اجرایی GS1 ایران

– استفاده از اسپانسرینگ و سایر فرصت‌های بازاریابی GS1 ایران

– فرصت‌های بازاریابی مشترک

– قرار گرفتن در کتابچه راهنمای SP های GS1 ایران

– برنامه‌ریزی و اجرای سمینارها و کارگاه‌های مرتبط همراه با GS1 ایران

– بازبینی عملکرد با همراهی GS1 ایران

– دسترسی به مجموعه‌های آموزشی GS1

– حضور در کلاس‌ها و اخذ گواهینامه‌های GS1 ایران

– دریافت گواهینامه محصولات GS1 ایران

– دسترسی مستقیم به کلیه جزئیات استانداردهای GS1

– دسترسی مستقیم به تمام رهنمودهای اجرایی GS1 ایران

– فراهم شدن دسترسی به مطالعات موردی دفاتر GS1 در سایر کشورها

– دسترسی به فعالیت‌های سایر همکاران GS1

– به نمایش درآمدن مشخصات در قسمت جستجوی SP های GS1 ایران

– امکان برقراری ارتباط با اعضاء همکار GS1

– فرصتی برای حمایت مالی رویدادهای GS1 ایران

– فرصتی برای تبلیغات در رسانه‌های GS1 ایران.

– استفاده و تخصیص پیشوند GS1 به نام شرکت

– تخصیص شناسه جهانی مکان برای شرکت   (GLN)

– کلاس‌های آموزشی تکمیلی شماره‌گذاری و بارکدینگ

– مطالعه موردی مشترک با کارشناسان GS1 ایران

– قرار گرفتن در محتوای مرتبط با GS1 ایران) مجله، روزنامه و …)

– برنامه‌ریزی برای برگزاری سمینار و کارگاه‌ها با مشارکت GS1 ایران

– قرار گرفتن لوگو بر روی صفحه اصلی وب‌سایت GS1