کاتالوگ الکترونیکی ایران‌کد

کاتالوگ الکترونیکی ایران‌کد سندی الکترونیکی است که مشخصات اعتباری و فنی بر گرفته از اطلاعات پایه هر کالا را بر مبنای داده‌های استاندارد شده ایران‌کد در بر دارد. در داخل پورتال ایران‌کد، برای هر کالا یا خدمت یک صفحه اختصاصی به نام کاتالوگ الکترونیکی کالا یا خدمت وجود دارد که در آن اطلاعات مربوط به کالا یا خدمت مشاهده می‌شود. این اطلاعات شامل کدملی و کد GS1 کالا یا خدمت، اطلاعات مبنای کالا یا خدمت از جمله عرضه‌کنند، تناظر سیستم‌های بین المللی و مشخصات فنی آن است.