کاتالوگ استانداردهای حمل و نقل GS1

کاتالوگ استانداردهای حمل و نقل GS1

استانداردهای GS1 در کجای زنجیره تأمین ایستاده است؟

استانداردهای GS1 در گستره زنجیره تأمین، حمل‌ و نقل، لجستیک و غیره اصلیترین مزیت یعنی قابلیت رصد و رهگیری کردن کالا در تمام مسیر حرکت تولید تا مصرف‌کننده را ایجاد می‌کند . تیم‌های حمل‌ونقل و لجستیک با استفاده از استانداردهای GS1 به عنوان مبنای عملیات و خدمات خود، می‌توانند اطلاعات را به صورت استاندارد و خودکار گردآوری کرده و در نتیجه زمان بیشتری را صرف تمرکز بر نحوه دریافت و استفاده از اطلاعات کنند.

اگر بخواهیم تمام مزایای واقعی استفاده از استانداردهای GS1 در زنجیره تأمین را بازگو کنیم ، می توانیم به بهبود کارایی، افزایش در معرض دید بودن جریان کالاها و محموله‌ها، کارایی بهینه و مدیریت موجودی، افزایش امنیت پخش، عملکردهای سریع تر، تسهیل داد و ستد با مشتریان و سایر نهادها از جمله نهادهای دولتی اشاره کنیم .

با استفاده از استانداردهای کاربر-محور داوطلبانه GS1 ،شرکتها در حوزه حمل ونقل و لجستیک میتوانند موثرتر، اقتصادی تر، پایدارتر و رقابتی تر فعالیت کنند.