پیوستن خودرو سازان به ایران‌کد هزینه‌های آنان را کاهش می‌دهد

نقطه رسانه‌ای: رییس کمیسیون صنایع ومعادن مجلس گفت: پیوستن خودروسازان به ایران‌کد وتطبیق با استانداردهای آن می‌تواند به کاهش هزینه‌های آنان کمک خوبی بکند.

سید حسین‌هاشمی در گفتگو با خبرنگار ما افزود: خودرو سازان کشور هم اکنون با چالش رشد هزینه‌های خود مواجه هستند و قاعدتا به دنبال راههایی برای کاهش آن می‌گردند. اگر این راهها یافت نشود آنان از رقابت با همتایان خارجی و رقبا باز می‌مانند.
وی اظهار داشت: این یک واقعیت است که فرآیندهای لجستیک وچرخه تامین خودروسازان ایراداتی دارد که باید رفع شود. البته در سال‌های اخیر کارهای خوبی برای اصلاح این وضعیت صورت گرفته اما اشکالات رفع نشده است.
وی تصریح کرد: به نظر من ایران‌کد در این زمینه می‌تواند کمک خوبی به صنعت خودرو بکند چرا که فرآیند تامین، انبارداری وچرخه تامین آنرا اصلاح و از این طریق به کاهش هزینه‌های خودرو سازان کمک می‌کند. البته این امر به فوریت محقق نمی‌شود و قطعا مقدماتی لازم است اما نفس مسئله مفید ضروری و مورد توصیه است.
وی افزود: ایران‌کد مورد حمایت دولت است و تمام دستگاههای اجرایی موظف به تطبیق فرآیندهای کاری خود با استانداردهای اطلاعاتی این سامانه هستند. این امر بیش از آن که یک الزام باشد یک ضرورت و واقعیت اقتصادی و هزینه‌ای است که براساس منطق کسب و کار شکل گرفته و در دنیا امتحان خود را پس داده است. لذا خودرو سازان ما به عنوان بنگاههای بزرگ اقتصادی کشور باید از این منطق صرفه جویانه که فن آوری اطلاعات در اختیار قرار می‌دهد استفاده کنند.
وی خاطر نشان ساخت: البته برخی خودروسازان پیوستن به ایران‌کد را آغاز کرده‌اند اما این روند کند است ولذا باید سایر خودروسازان نیز سریعتر به ایران‌کد بپیوندند.