پروژه وزارت نفت

پروژه كدينگ وزارت نفت يك پروژه كدينگ درون سازمان مي‌باشد كه توسط مركز ملي شماره‌گذاري كالا و خدمات ايران انجام شده است. قرارداد اين پروژه بين مركز ملی شماره‌گذاری كالا و خدمات ايران و چهار شركت، پالايش و پخش فرآورده‌های نفتی ايران، شركت ملی گاز ايران، شركت ملي نفت ايران و پتروشيمي در سال 89 منعقد شده است. در اين پروژه برای بيش از یک ميليون قلم كالای وزارت نفت، كاتالوگ الكترونيكی و نفت كد صادر شده است. از اهداف مهم اين پروژه موارد زير را مي‌توان نام برد :

  1. شناسايي و كاتالوگ‌سازي اقلام جهت ايجاد زبان مشترك در سطح وزارت نفت . اين امر موجب كاهش تنوع و تعداد کالا در انبارها و استفاده بهینه از اين اقلام درون سازمان مي‌شود.
  2. تلفيق اقلام داراي كد MESC (يكسان سازي شناسايي و كاتالوگ اقلامي كه به نادرست در سطح سازمان به اشكال مختلف شناسايي شده است).
  3. منبع‌يابي (Sourcing) اقلام موجود در مجموعه وزارت نفت و ارتباط با تامين‌كنندگان قلم کالا در كشور. اين مهم با انطباق اطلاعات نفت كدهاي صادر شده با بيش از 2.500.000 كاتالوگ از 80.000 توليد و تامين‌كنندگان موجود در بانك اطلاعاتی ايران‌كد صورت مي‌گيرد.