پروژه توزیع نیروی برق

پروژه توزیع نیروی برق (ردیابی درون سازمانی و تایید اصالت کالا)

يكي از مشكلات فعلي شركت‌هاي توزيع برق، عدم توانايي كنترل كالا‌هاي ورودي به شبكه توزيع، از مبدا توليد كالا تا محل مصرف آن مي‌باشد. اين موضوع باعث شده‌است كه با وجود توليد كالاهاي مرغوب توسط سازندگان و تامين‌كنندگان داخلي، در بسياري از موارد كالاهاي نامرغوب در شبكه توزيع برق مورد استفاده قرار بگيرد، كه هزينه‌هاي بسيار زيادي به شبكه توزيع، تحميل كرده است. اين موضوع دغدغه اصلي توزيع برق مشهد و حتي ديگر توزيع‌هاي برق بوده است. بر اين اساس كارشناسان تحليل مركز اقدام به طراحي سامانه‌ SGTIN DATA POOL كردند كه در اين سامانه امكان رديابي اقلام تامين مورد نياز توزيع‌هاي برق و اصالت‌سنجي آن‌ها ايجاد شد.

در اين سامانه تمامي توليد‌كنندگان و تامين‌كنندگان شركت توزيع برق با شناسه جهاني GLN شناسايي شده و  براي محصولات خود كد جهاني GTIN دريافت مي‌كنند و بر اساس ساختار جهاني GPC، اقدام به تشكيل كاتالوگ الكترونيكي محصول خود مي‌كنند. سپس سامانه براي هر كالاي توليدي يك شركت يك كد سريالي تخصيص مي‌دهد. با اين روش تامين‌كنندگان مي‌توانند تمامي محصولات خود را به صورت يكتا شناسايي كرده و كد سريالي را به صورت يك نماد باركد بر روي ليبل چاپ كرده و بر روي محصولات خود الصاق كنند. توليد‌كنندگان و تامين‌كنندگان كد سريالي محصولاتي را كه مي‌خواهند براي توزيع برق ارسال كنند، در سامانه انتخاب كرده و به كارتابل مشاور كنترل كيفيت ارسال مي‌كنند.

در كارتابل مشاور كنترل كيفيت، تمامي محصولاتي كه ارسال شده است به تفكيك تامين‌كنندگان قابل مشاهده است. مشاور كنترل كيفيت سريال‌هاي ارسالي را دريافت كرده و به بررسي كيفيت كالاها مي‌پردازد. اگر كيفيت كالا متناسب باشد آن‌ها را تاييد مي‌كند و اگر كالاها مشكلي داشته باشد با ذكر علت، آن‌ها را عدم تاييد مي‌كند.

استفاده از اين سيستم يكپارچه مي‌تواند مزاياي زير را براي توليد‌كنندگان و توزيع‌هاي برق داشته باشد:

  1. ثبت و كنترل آمار توليدي محصولات به صورت سيستمي
  2. ايجاد قابليت رديابي و رهگيري
  3. انجام تبادل اطلاعات در كوتاه‌ترين زمان ممكن
  4. جلوگيري از ورود محصولات بي‌كيفيت به زنجيره تامين توزيع برق
  5. محافظت از برند توليد‌كنندگان
  6. تاييد اصالت محصولات
  7. كاهش هزينه‌هاي مديريتي
  8. مديريت سيستمي اطلاعات