پرتال اطلاعاتی

عموم کاربران اعم از تولید‌کنندگان، اصناف، نهادها، مصرف‌کنندگان و هر گروه دیگر ممکن است به اطلاعات مشخصی از کالاها و عرضه‌کنندگان آن‌ها نیاز داشته باشند. پورتال ایران‌کد امکان دسترسی به اطلاعات پایه کالاها و خدمات و عرضه‌کنندگان آن‌ها را برای عموم کاربران در زنجیره تأمین فراهم کرده است. کاربران می‌توانند از این طریق اقلام کالایی و عرضه‌کنندگان آن‌ها را تا سطح جزئیات مشخصات فنی شناسایی کنند. در واقع پورتال ایران‌کد نمایشگاهی مجازی و یک ویترین اطلاعاتی برای محصولات در سطح ملی و حتی بین‌المللی است.