پرتال اطلاعاتی

عموم كاربران اعم از توليد‌كنندگان، اصناف، نهادها، مصرف‌كنندگان و هر گروه ديگر ممكن است به اطلاعات مشخصي از كالاها و عرضه‌كنندگان آن‌ها نياز داشته باشند. پورتال ايران‌كد امكان دسترسي به اطلاعات پايه كالاها و خدمات و عرضه‌كنندگان آن‌ها را براي عموم كاربران در زنجيره تأمين فراهم كرده است. كاربران مي‌توانند از اين طريق اقلام كالايي و عرضه‌كنندگان آن‌ها را تا سطح جزئيات مشخصات فني شناسايي كنند. در واقع پورتال ايران‌كد نمايشگاهي مجازي و يك ويترين اطلاعاتي براي محصولات در سطح ملي و حتي بين‌المللي است.