ولادت پیامبر اسلام (ص) و امام جعفر صادق(ع)

جمعه 24 آبان ماه و 17ربیع‌الاول مصادف با سالروز ولادت باسعادت و پر خیروبرکت پیامبر مکرم اسلام (ص) و امام جعفر صادق(ع) است.

روز مبارکی که امام صادق(ع) در اهمیت آن فرمود: در این روز ابلیس از ورود به آسمان‌های هفتگانه محروم شد، شیاطین دور شدند، تمامی بت‌ها در بتکده به‌صورت بر زمین افتادند، ایوان کسری شکست و 14 کنگره آن سقوط کرد، آب دریاچه ساوه خشک شد، سرزمین خشک سماوه، آب پیدا کرد، آتشکده فارس پس از هزار سال خاموش شد، نوری از سرزمین حجاز برآمد تا به مشرق رسید، کاهنان عرب علوم خود را فراموش کردند و سحر ساحران باطل شد.

بر جمال این دو یاس بی‌قرینه بنگرید                                 گاه سوى مکه گه سوى مدینه بنگرید
محور اسلام و قرآن در ثبات از این دو مَه                          مکتب توحید باشد در حیات از این دو مه
 روشن آفاق تمام کائنات از این دو مه                             منجلى اوصاف بی‌پایان ذات از این دو مه