وزیر بازرگانی از اجرای طرح “میزان” برای کنترل بیشتر دولت بر قیمت‌ها خبر داد

نقطه رسانه‌ای: وزیر بازرگانی از اجرای طرح (میزان) برای کنترل بیشتر دولت بر قیمت‌ها خبر داد.

به گزارش واحد مرکزی خبر ، مهدی غضنفری گفت: دراین طرح از طریق ایران‌کد کالاها در مرحله تامین و توزیع قابل شناسایی و ردیابی است.
وی هدف ازاجرای این طرح را هماهنگی و همکاری کامل بین حلقه تامین وتوزیع کالا دانست وگفت: این طرح برای بازار میوه شب عید با موفقیت اجرا شد.
غضنفری افزود: با اجرای این طرح، نیازهای مردم که از طریق تولید داخلی و یا واردات تامین شده است با یک کد وارد زنجیره عرضه خواهد شد.
وی مزایای این طرح را اشراف کامل بازرسان بر قیمت کالاها در مراحل مختلف تولید و یا واردات بیان کرد و گفت: در این طرح کالاها شناسنامه دار می‌شوند.
وزیر بازرگانی افزود: با اجرای این طرح از این پس می‌توان موجودی کالاها را محاسبه و برای تولید و یا ورود به موقع کالا به کشور اقدام کرد.