واقعیت هایی از ایراکد و شناسه کالا که نمی دانید

فرایند تخصیص یک نام و نماد (شامل شماره، حروف و …) به هر موجودیت (در اینجا کالا یا خدمت) را کدگذاری می نامند. کد مجموعه ای از نمادها است که برای تسهیل گردش اطلاعات به مشخصه های اطلاعاتی هر شیئ، چیز یا موجودیت (مانند کالاها، خدمات، اشخاص حقیقی یا حقوقی، روش ها و …) داده می شود. کد موجودیت ها یا اقلام را می توان به عنوان جایگزین شرح آنها به کار برد. معمولا کد دارای یک معنی قراردادی است و هر گاه کشف رمز شود، اطلاعات مشخصی را می رساند و موجب ایجاد یک زبان مشترک و بدون ابهام بین کاربران مختلف می شود و با استفاده از کدها، پردازش و تبادل اطلاعات آسان تر انجام می پذیرد.

فرایند تخصیص یک نام و نماد (شامل شماره، حروف و …) به هر موجودیت (در اینجا کالا یا خدمت) را کدگذاری می نامند. کد مجموعه ای از نمادها است که برای تسهیل گردش اطلاعات به مشخصه های اطلاعاتی هر شیئ، چیز یا موجودیت (مانند کالاها، خدمات، اشخاص حقیقی یا حقوقی، روش ها و …) داده می شود. کد موجودیت ها یا اقلام را می توان به عنوان جایگزین شرح آنها به کار برد. معمولا کد دارای یک معنی قراردادی است و هر گاه کشف رمز شود، اطلاعات مشخصی را می رساند و موجب ایجاد یک زبان مشترک و بدون ابهام بین کاربران مختلف می شود و با استفاده از کدها، پردازش و تبادل اطلاعات آسان تر انجام می پذیرد.

ایرانکد چیست:

نظامی مبتنی بر دو مفهوم طبقه بندی که اطلاعات اساسی کالاها و خدمات را با استانداردهای خاص تدوین می کند. ایرانکد شماره ای منحصر به فرد را که بیانگر اطلاعات یک کالا یا خدمات خاص است تحت عنوان کدملی کالا یا خدمت به هر کالا یا خدمت تحصیص می دهد.

سامانه شناسه کالا:

این سامانه با هدف مدیریت شناسایی کالاها راه اندازی می شود و برا این اساس، پایگاه داده متشکل از از مشخصات کالاهایی که در زنجیره تجارت کشور مبادله می شوند که امکان مدیریت تجارت رسمی را فراهم می کند.

سامانه شناسه کالا به منظور تولید، تخصیص و مدیریت شناسه کالا و مرتبط کردن آن با شناسنامه کالا در سراسر زنجیره تامین گسترش می یابد. این سامانه باید به گونه ای طراحی و اجرا گردد که فرآیندهای درخواست و صدورشناسه کالا را در برگرفته و امکان استعلام آن ها را برای سامانه های مرتبط فراهم نماید.

طبقه بندی

طبقه بندی، فرآیند تقسیم اعضای یک جمعیت به گروه های کوچک تر است، به گونه ای که در هر گروه، اعضایی با مشخصات مشابه قرار می گیرند. عمل طبقه بندی پس از این که در سطح کلان انجام شد، باز هم ادامه می یابد و هر یک از زیر گروهها، به زیر مجموعه های کوچک تری تقسیم می شوند، زیر مجموعه ها را نیز می توان به بخش های کوچک تری تقسیم کرد که هر یک از آنها را دسته می نامیم. در صورت لزوم هر دسته نیز به بخش هایی تقسیم می گردد. هر یک از این مراحل تقسیم بندی را یک سطح می نامیم. به طور کلی اهداف و کارکردهای اساسی طبقه بندی به شرح ذیل است:

  • قرار دادن اقلام و موجودی ها در دسته های کنترل پذیر
  •  ایجاد سرعت در بازیابی و انتقال اطلاعات
  • آماده سازی ساختار طبقه بندی برای کدگذاری کالاها
  • نظام دادن به اطلاعات برای مقایسه درست آنها

به طور کلی می توان گفت: هدف طبقه بندی، فراهم کردن ابزاری برای مدیریت اطلاعات، تسهیل در عملیات اجنبک و افزایش کارایی و بهره وری است.

پایگاه اطلاعاتی در هر سامانه

سامانه جامع تجارت :

(سامانه یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجاری) برای شناسه کالا با هدف ایجاد یک سامانه واحد جهت مدیریت فعالیت های تجاری بازرگانان و فعالان تجاری در حوزه ثبت اطلاعات خرید و فروش کالا، نگهداری و انبار کالا و حمل کالا طراحی و پیاده سازی می گردد.طبقه بندی ملی:

ساختار طبقه‌بندی از تعدادي سطوح مرتبط به هم تشكيل شده است كه در هر سطح گروه‌هايي از كالاها تقسيم‌بندی شده‌اند؛ بنابراين از اين طريق مي‌توان دسته‌های كالا و منطق تقسيم‌بندی آنها را شناسايی نمود. به عبارت ديگر ساختار طبقه‌بندی اقلام، دسته‌بندی و تقسيمات مختلف اقلام و تنوع آنها را به شكل درختی نمايش می‌دهد. در اين سيستم دسته‌هاي كلان اقلام و زيرمجموعه‌های مربوطه، در قالب تقسيمات متوالی كلاس، سرگروه، گروه، زير گروه، دسته و زيردسته اقلام قرار می‌گيرند.