همکاران راهبردی

 

نهادهای بین‌المللی همکار با نمایندگی GS1 ایران:

 • سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO)
 • سازمان گمرکات جهانی (WCO)
 • مرکز تسهیل تجاری سازمان ملل یا UN/CEFACT
 • سازمان بهداشت جهانی، بنیاد تجارت جهانی (GCI)
 • انجمن بین المللی سیستم‌های شناسایی خودکار و جمع‌آوری اطلاعات (AIM)
 • برخی سازمانهای منطقه‌ای مانند APEC

 

سازمان GS1 ایران با نهادهای ملی زیر همکاری نزدیک دارد:

 • وزارت صمت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، سازمان توسعه تجارت، بازرگانی داخلی)
 • سازمان استاندارد ایران
 • گمرک ج.ا.ایران
 • وزارت اقتصاد و دارایی
 • وزارت جهاد کشاورزی