همه چیز درباره ایرانکد (قسمت دوم)- هدف ايرانكد در زنجيره تامين چیست؟

در قسمت پیشین برخی از موارد در مورد ایرانکد بیان شد.

هدف “ايرانكد” ايجاد بانك اطلاعاتي دقيق و كارآمد در سطح ملي و بهبود عملکرد و دستیابی به سطح بالاتری از بهره‌وری در حوزه تامين كنندگان و خريداران ودولت مي باشد.

براي دستيابي به اين هدف، ايرانكد به تامين كننده كالا يا خدمات كمك ميكند تا  اطلاعات خود و محصولاتشان را در قالب استاندارد به مشتري انتقال دهند. همچنين خريداران نيز اين امكان را دارند تا اطلاعات دقيقي از محصول و يا توليد كننده آن كالا را داشته باشند تا بتوانند آن را با ديگر كالا ها و توليد كنندگان آن قلم كالايي مقايسه نمايند. همچنين دولت جهت تنظيم بازار و ايجاد تعادل در عرضه و تقاضا  ميتواند با در اختيار داشتن اطلاعات يكتا و به روز و دقيق محصولات به بهبود وضعيت بازار كمك شاياني نمايد .در واقع ايرانكد ايجاد زبان مشترك براي تبادلات درون و برون سازماني در تمامي زنجيره تامين را در سطح ملي ايجاد مي‌نمايد.

ماموريت “ايرانكد” كمك به تجارت در زنجيره تامين، افزايش بهره‌وری، كاهش هزينه ها و بهبود عملكرد تامين كنندگان و ايجاد بازار شفاف و كارآمد در سطح ملي است.

“ايرانكد” با تخصيص “كدملي” يكتا به خدمت و يا هر قلم كالايي، زبان مشتركي،  بين بنگاههاي تجاري و موسسات دولتي و غير دولتي در زنجيره تامين ايجاد كرده است كه اين امر نقش بسزايي در بهبود فرآيند زنجيره تامين دارد.

يكي از مشكلات مهم جهت برقراري ارتباط با مشتري در اختيار نداشتن اطلاعات صحيح ( اطلاعات عمومي و اطلاعات تخصصي) و همچنين عدم دسترسي و درك يكسان ازمشخصات آن كالا است .ايرانكد  با استفاده از كدملي كالا و با ايجاد زبان مشترك بين فروشنده و خريدار و … جهت رفع مشكل قدم برداشته و بطور مناسب اين چرخه را مديريت مي نمايد.

 سيستم “ايرانكد” بصورت متمركز، كنترل و مديريت ميشود. همچنين در اين سيستم  تمامي بخشهاي مختلف سازمان ميتوانند داده هاي مربوط به قلم كالاي خود را ثبت و كدگذاري نمايند. كه در صورت نياز به سهولت قابل دسترس ميباشد. در واقع ميتوان از ايرانكد براي توسعه تمامي بخشها و فعاليتهاي اقتصادي و توليدي و تجاري در سطح كشور استفاده نمود. يك چنين بستر سيستمي نه تنها ميتواند در سطح كشور مفيد واقع شود بلكه ميتواند انجام فعاليتهاي لجستيكي را نيز در سطح جهان  تسهيل بخشد.