هدف از طبقه‌بندی اطلاعات اقلام چیست؟

اهداف و کارکردهای اساسی طبقه‌بندی‌ها به شرح ذيل می‌باشند:

– قرار دادن اقلام و موجودی‌ها در دسته‌های کنترل‌پذیر

– ايجاد سرعت در بازيابي و انتقال اطلاعات

– آماده‌سازی ساختار طبقه‌بندی براي كدگذاری كالاها

– نظم دادن به اطلاعات براي مقايسه درست آن‌ها

به‌طورکلی می‌توان گفت: هدف از طبقه‌بندی، فراهم كردن ابزاری براي مديريت اطلاعات، تسهيل در عمليات لجستيك و افزايش كارايی و بهره‌وری می‌باشد.

در مورد ضرورت طبقه‌بندی باید گفت، زمانی که تنوع موجودیت‌ها بسيار زياد باشد، فعالیت‌های مديريت امور به‌صورت مستقل خيلي مشكل می‌گردد. در اين حالت براي كنترل بهتر و مطلوب‌تر موجودیت‌ها، آن‌ها را به زیرمجموعه‌هایی تقسيم می‌کنند تا عمليات مربوط به هر زيرمجموعه از موجودیت‌های مشابه را بهتر انجام داده و مديريت نمايند.

فرايند تخصيص يك نام و نماد (شامل شماره، حروف و غیره ) به ویژگی‌های هر موجوديت (در اينجا كالا يا خدمت) را كدگذاري می‌نامند. كد مجموعه‌ای از نمادها است كه براي تسهيل گردش اطلاعات به مشخصه‌های اطلاعاتي هر شئ، چيز يا موجوديت (مانند كالاها، خدمات، اشخاص حقيقی يا حقوقی، روش‌ها و غیره) داده می‌شود. كد موجودیت‌ها يا اقلام را می‌توان به‌عنوان جايگزين شرح آن‌ها بكار برد. معمولاً‌ كد دارای يك معنی قراردادی است و هرگاه كشف رمز شود، اطلاعات مشخصي را می‌رساند و موجب ايجاد يك زبان مشترك و بدون ابهام بين كاربران مختلف می‌شود و با استفاده از كدها، پردازش و تبادل اطلاعات آسان‌تر انجام می‌پذیرد.

طبقه بندی اقلام

ضرورت كدگذاری

در مورد ضرورت كدگذاري بايد گفت زماني كه تنوع اقلام يا موجودیت‌ها در يك نظام بالا می‌رود، شناسايی آن‌ها دشوار می‌شود؛ به‌عنوان‌مثال حتی در درون يك بنگاه بزرگ و گسترده، حساب‌های موجودی‌ها و اطلاعات مربوط به آن‌ها بسيار متنوع می‌شود و كار برنامه‌ریزی و كنترل موجودی دشوار می‌گردد. يكي از ریشه‌های اين مشكلات، بسامان نبودن اطلاعات يا عدم آگاهي از اطلاعات می‌باشد كه علاوه بر واردکردن هزینه‌های سنگين، سبب افت عملكرد و كارايی عمليات می‌گردد. ازآنجاکه وجود كد و علائم شناخته‌شده برای شناسايی تك تك اقلام يا محصولات، سبب تسهيل امور در اغلب سیستم‌های كاربردی می‌گردد طراحي و استقرار و نگهداری يك نظام كدگذاری براي موجودیت‌هایی كه به‌صورت عمومي و مشترك در سازمان‌های مختلف بكار رفته‌اند ضرورت می‌یابد.