نگاه کلی به استانداردهای gs1

نگاه کلی به استانداردهای GS1

سازمان جهانی GS1 یک سازمان بین‌المللی و غيرانتفاعي پیشگام در زمینه طراحی، توسعه و پياده‌سازی استانداردهای شناسایی کالا، ضبط خودکار داده‌ها و تبادل الکترونیکی اطلاعات است. این سازمان، در تعامل با دولت كشورها و با همراهی بخش‌های صنعتی و بازرگانی، گستره وسیعی از خدمات و راهکارهای اجرایی را برای بهبود کارایی و شفاف‌سازی زنجیره‌های تأمین و تقاضا در سطح جهانی و بخش‌های مختلف صنعتی و تجاری ارائه می‌دهد.

سازمان جهانی GS1 یک سازمان بین‌المللی و غيرانتفاعي پیشگام در زمینه طراحی، توسعه و پياده‌سازی استانداردهای شناسایی کالا، ضبط خودکار داده‌ها و تبادل الکترونیکی اطلاعات است. این سازمان، در تعامل با دولت كشورها و با همراهی بخش‌های صنعتی و بازرگانی، گستره وسیعی از خدمات و راهکارهای اجرایی را برای بهبود کارایی و شفاف‌سازی زنجیره‌های تأمین و تقاضا در سطح جهانی و بخش‌های مختلف صنعتی و تجاری ارائه می‌دهد. استانداردهایGS1 در 150 كشور جهان به ‌كار گرفته شده‌اند و سازمان GS1 در 112 كشور جهان نمايندگی رسمی دارد. هم‌اكنون بيش از يك ميليون شركت در سراسر دنيا عضو سازمان GS1 هستند و از خدمات و استانداردهای آن بهره‌مند شده‌اند.
* چشم‌انداز GS1  ايجاد جهانی است كه در آن، كالاها و اطلاعات مربوط به آنها به نحو كارا و ايمن جابجا شوند تا فوايد بيشتری به كسب‌وكارها و زندگی مردم برسد.
* مأموريت GS1  اين است كه اين موضوع را بی طرفانه راهبری كند به‌گونه‌ای كه همه‌ی ذينفعان بتوانند به توسعه و استقرار استانداردهای جهانی بپردازند و از مزايای آن بهره‌مند شوند.
سیستم GS1 به‌عنوان سیستم یکپارچه‌ای از استانداردهای جهانی، اطلاعات مورد نیاز برای مدیریت زنجیره تأمین کالا را از طریق شناسایی یکتا و منحصربفرد موجودیت‌های ثابت و در گردش چرخه از قبیل اقلام تجاری، واحدهای لجستیکی، دارایی‌ها و مکان‌های فیزیکی فراهم می‌آورد. این امر باعث پذیرش و مقبولیت این سازمان در سطح جهان گردیده به‌گونه‌ای که روزانه بيش از 6 ميليارد تراكنش تجاری مبتنی بر استانداردهایGS1 در دنيا اتفاق می افتد. به‌همين دليل بسیاری از سیستم‌های زنجیره تأمین جهانی از این استانداردها استفاده كرده و از نظام GS1 با عنوان «زبان جهانی كسب‌وكار» نام می برند.

استانداردهای GS1 برای شناسايی، ضبط‌خودكار و به‌اشتراك‌گذاری اطلاعات، شركت‌ها را قادر می سازند كه به‌سادگی و با زبان مشترك درباره محصولات، مكان‌ها و ساير موجوديت‌های زنجيره تأمين با هم ارتباط برقرار كنند و امور كسب وكار خود را با هماهنگی و كارآيی بيشتری انجام دهند. استفاده از استانداردها و راه‌حل‌های GS1 موجب تسهيل در تجارت، كاهش هزينه‌ها در سازمان، افزايش شفافيت در زنجيره و بهبود فرايندها در كسب‌وكار می شود. سه دسته استانداردهای GS1 در شكل زير نشان داده شده‌اند.

استانداردها و راه‌حل‌های GS1 تاكنون در بيش از 25 صنعت مختلف به‌ كار گرفته شده و كارآيي و كارآمدی خود را اثبات كرده‌اند اما می توان گفت كه نظام GS1 در چهار حوزه زير بيشترين كاربرد را داشته‌است:
1. خرده‌فروشی

2. بهداشت و درمان

3. خدمات غذايی

4. حمل‌ونقل (لجستيك)