نقش کلیدی ایران‌کد در شبکه خرید اعتباری کارکنان دولت

نقطه رسانه‌ای: ایران‌کد درطرح تازه راه‌اندازی شده شبکه خرید اعتباری کارکنان دولت نقش کلیدی وتعیین کننده‌ای برعهده دارد.

به گزارش خبرنگارما درچارچوب این طرح که دروزارت بازرگانی به طرح میزان یک معروف است،کارت اعتباری به مبالغ مختلف دراختیارکارمندان قرار می‌گیرد و آنان می‌توانند بااین کارت کالاهای مختلف داخلی را خریداری کنند.
به‌گفته مهدی‌غضنفری وزیربازرگانی کارت‌های اعتباری‌کارمندان فعلا به‌مبلغ 5/1میلیون تومان صادرشده واقساط ماهانه آن حداکثر به70 هزارتومان می‌رسد.بازپرداخت اقساط تا15روز بدون کامزد خواهدبودومدت بازپرداخت 2سال تعیین شده است.وی گردش مالی این‌طرح را چهارهزار میلیاردتومان ذکرکرد.
هدف ازاجرای این طرح جلوگیری از ورود ومصرف کالای قاچاق ،حمایت از تولیدات داخلی وافزایش فروش آن ذکر شده وتقریبا تمامی دستگاههای مسئول در امر تولید وتوزیع کالای کشور مانند موسسه استاندارد، وزارت صنایع و معادن واصناف مختلف تولیدی وتوزیعی درآن مشارکت دارند.روشن است این طرح بازار گسترده‌ای را در اختیار تولیدکنندگان ایرانی قرار می‌دهد و همه آنان مایل به استفاده هرچه بیشتر از قدرت خریدی هستند که به کارمندان اعطا شده است. اما یک اگر بزرگ برای مشارکت دراین طرح وجوددارد: کالاهای شما باید ایران‌کد داشته باشد….
به عبارت بهتریکی از نکات مهمی که این طرح باخودیدک می کشد الزام استفاده از کالاهایی است که دارای شناسنامه ملی کالا-ایران‌کد- داشته باشند.به عبارت دیگرصرفا تولید کنندگانی می توانند از بازار گسترده ای که این تسهیلات دولتی ایجاد می کند،بهره مند شوندکه ایران‌کد خودرادریافت کرده یا دریافت خواهند کرد.درواقع بدون این امر امکان مشارکت درطرح میزان یک وجودندارد.
این گزارش می افزاید:لذا به نظر می رسد ایران‌کددرچارچوب طرح یاد شده نخستین حضور گسترده وفراگیر خوددربازار وسیستم توزیع کشوررا تجربه خواهد کرد واین امر کمک بسزایی در گسترش این طرح ملی وپایه ای خواهد بود.این حضور ونقش ایران‌کد تقریبا از سوی تمام عوامل فعال در طرح شبکه خرید اعتباری کارکنان دولت مورد تاکید قرار گرفته است.یکی از آخرین اظهار نظرها دراین زمینه را بخوانید:
نظارت کامل استاندارد برکالاهای توزیعی در شبکه خرید اعتباری کارکنان دولت 
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی می‌گوید که این موسسه نظارت کاملی بر کالاهای راه یافته به شبکه خرید کارت اعتباری کارکنان دولت دارد و مردم می‌توانند با اطمینان کامل ملزومات مورد نیاز خود را خریداری کنند.   
“نظام الدین برزگری” در گفت و گو با ایرنا، گفت: کارت اعتباری خرید کارکنان دولت علاوه بر اینکه فرصتی مناسب جهت عرضه محصولات داخلی فراهم می‌کند، به رونق تولید نیز کمک می‌کند .یادآورمی‌شود: تا زمان حاضر32 تولیدکننده اصلی با سه‌هزار قلم کالای تولید داخل‌و 25 فروشگاه زنجیره‌ای بزرگ‌وتعاونی به طرح سامانه خرید اعتباری پیوسته‌اند .دارابودن ایران‌کد(کد ملی شناسه کالاوخدمات) از الزامات پیوستن تولیدکنندگان به‌این‌طرح بشمار می‌آید.
برزگری بااشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر افزایش کیفیت تولید، گفت: اهتمام بیشتر تولیدکنندگان در حوزه کیفیت کالا و افزایش اشتغال از عمده اهدافی است که دراین طرح مورد توجه قرار گرفته است.
“مهدی غضنفری”از این سامانه بعنوان مرحله ی نخست طرح مدیریت یکپارچه زنجیره ارزش نهایی (میزان) نام برد، ‌گفت:‌ با اجرای این طرح می‌توان جهش جدی در توسعه تولید داخلی ایجاد کرد.
در این طرح قرار است در فاز اول 5/2 میلیون نفر از کارکنان دولت با دریافت وام یک میلیون و 500 هزار تومانی و برخورداری از تسهیلات چهار درصدی کالاهای مورد نیاز خود را (فقط تولید داخل) خریداری کنند و در مراحل بعد سایر کالاها و گروه‌های مختلف مردم را در برمی گیرد.