نقش طبقه‌بندی استاندارد کالاها و خدمات در توسعه تجارت الکترونیکی

طبقه‌بندی، فرآیند تقسیم اعضای یك جمعیت به گروه‌های کوچک‌تر می‌باشد، به‌گونه‌ای كه در هر گروه، اعضایی با مشخصات مشابه قرار می‌گیرند.

طبقه‌بندی و كدگذاری و ضرورت آن

 

طبقه‌بندی، فرآیند تقسیم اعضای یك جمعیت به گروه‌های کوچک‌تر می‌باشد، به‌گونه‌ای كه در هر گروه، اعضایی با مشخصات مشابه قرار می‌گیرند. عمل طبقه‌بندی پس از این كه در سطح كلان انجام شد، باز هم ادامه می‌یابد و هر یك از زیرگروه‌ها، به زیرمجموعه‌های کوچک‌تری تقسیم می‌شوند، زیرمجموعه‌ها را نیز می‌توان به بخشه‌ای کوچک‌تری تقسیم كرد (كه هر یك از آن‌ها را دسته می‌نامیم). در صورت لزوم هر دسته نیز به بخش‌هایی تقسیم می‌گردد. هر یك از این مراحل تقسیم‌بندی را یك سطح می‌نامیم. به‌طور كلی اهداف و کارکردهای اساسی طبقه‌بندی‌ها به شرح ذیل می‌باشند:

– قرار دادن اقلام و موجودی‌ها در دسته‌های کنترل‌پذیر

– ایجاد سرعت در بازیابی و انتقال اطلاعات

– آماده‌سازی ساختار طبقه‌بندی برای كدگذاری كالاها

– نظام دادن به اطلاعات برای مقایسه درست آن‌ها

به‌طور كلی می‌توان گفت: هدف طبقه‌بندی، فراهم كردن ابزاری برای مدیریت اطلاعات، تسهیل در عملیات لجستیك و افزایش كارایی و بهره‌وری می‌باشد.

در مورد ضرورت طبقه‌بندی باید گفت، زمانی که تنوع موجودیت‌ها بسیار زیاد باشد، فعالیت‌های مدیریت امور به‌صورت مستقل خیلی مشكل می‌گردد. در این حالت برای كنترل بهتر و مطلوب‌تر موجودیت‌ها، آن‌ها را به زیرمجموعه‌هایی تقسیم می‌کنند تا عملیات مربوط به هر زیرمجموعه از موجودیت‌های مشابه را بهتر انجام داده و مدیریت نمایند.

فرایند تخصیص یك نام و نماد (شامل شماره، حروف و …) به ویژگی‌های هر موجودیت (در اینجا كالا یا خدمت) را كدگذاری می‌نامند. كد مجموعه‌ای از نمادها است كه برای تسهیل گردش اطلاعات به مشخصه‌های اطلاعاتی هر شیئ، چیز یا موجودیت (مانند كالاها، خدمات، اشخاص حقیقی یا حقوقی، روش‌ها و …) داده می‌شود. كد موجودیت‌ها یا اقلام را می‌توان به عنوان جایگزین شرح آن‌ها بكار برد. معمولاً‌ كد دارای یك معنی قراردادی است و هر گاه كشف رمز شود، اطلاعات مشخصی را می‌رساند و موجب ایجاد یك زبان مشترك و بدون ابهام بین كاربران مختلف می‌شود و با استفاده از كدها، پردازش و تبادل اطلاعات آسان‌تر انجام میپذیرد.

در مورد ضرورت كدگذاری باید گفت زمانی كه تنوع اقلام یا موجودیت‌ها در یك نظام بالا می‌رود، شناسایی آن‌ها دشوار می‌شود؛ به عنوان مثال حتی در درون یك بنگاه بزرگ و گسترده، حساب‌های موجودی‌ها و اطلاعات مربوط به آن‌ها بسیار متنوع می‌شود و كار برنامه‌ریزی و كنترل موجودی دشوار می‌گردد.

یكی از ریشه‌های این مشكلات، بسامان نبودن اطلاعات یا عدم آگاهی از اطلاعات می‌باشد كه علاوه بر وارد كردن هزینه‌های سنگین، سبب افت عملكرد و كارایی عملیات می‌گردد. ازآنجا كه وجود كد و علائم شناخته شده برای شناسایی تک‌تک اقلام یا محصولات، سبب تسهیل امور در اغلب سیستم‌های كاربردی می‌گردد طراحی و استقرار و نگهداری یك نظام كدگذاری برای موجودیت‌هایی كه به‌صورت عمومی و مشترك در سازمان‌های مختلف بكار رفته‌اند ضرورت می‌یابد .