نشست GS1 ایران و سازمان توانیر

به گزارش مرکز ملی‌ شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران(GS1 ایران)، نشست مرکز ملی و سازمان توانیر با حضور معاونت‌های هماهنگی توزیع توانیر استان ها و مدیران سازمان GS1 ایران در خصوص همکاری‌های مشترک مرکز با ایشان برگزار ‌شد. 

به گزارش مرکز ملی‌ شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران(GS1 ایران)، نشست مرکز ملی و سازمان توانیر با حضور معاونت‌های هماهنگی توزیع توانیر استان‌ها و مدیران سازمان GS1 ایران در خصوص همکاری‌های مشترک مرکز با ایشان برگزار ‌شد. 
مهندس حسینی مدیر بخش بازاریابی و روابط عمومی مرکز ملی شماره‌گذاری بیان کرد این نشست به‌منظور نهایی کردن مدل کدگذاری دارایی‌های توانیر و زیرمجموعه‌های آن و همچنین پاسخ به سؤالات نهایی معاونت استان‌ها انجام شد. 
ایشان با تأکید بر اهمیت نقش کدگذاری و شناسایی اموال و کالا بیان کردند کمیته تخصصی کدینگ تجهیزات در توانیر تشکیل می‌شود و مرکز به‌عنوان یکی از اعضای اصلی این کمیته معرفی خواهد شد.
 وی گفت طبق مصوبات سازمان توانیر جهت کدینگ  قطعات، انبارداری، تعمیرات و شناسایی قطعات معیوب به‌عنوان جزئی از اطلاعات برچسب کالا در کنار کد GS1 با استفاده از استانداردهای شناسایی کاربردی 90 GS1 AI  لحاظ شود  و تمام زیرمجموعه‌های این سازمان ملزم به استفاده از این کدینگ خواهند شد.