نشست قائم مقام وزیر صمت با موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی و نهادهای تابعه

در این نشست که مورخ 98/05/13 در موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی برگزار شد.قائم مقام وزیر صمت، آقای مدرس خیابانی به همراه آقای سیف مدیر GTC در این نشست حضور داشتند.موسسه مطالعات و نهادهای تابعه گزارشی از عملکرد سال 97 و مدل کسب و کاری که برای موسسه تهیه کرده اند که موجب کارآمدی بیشتر آن می شود ارائه کرده و همچنین برنامه های موسسه در سال 98 جهت رفع مساله‌های دولت را مطرح کردند.

آقای ملکی با معرفی مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران و سازمان GS1 به نقشی که می تواند در جهت تسهیل فرآیندهای تجاری و امور نظارتی ایفا نماید اشاره داشته و درخواست حمایت بیشتر وزارت صمت جهت بهره برداری بیشتر از زیر ساختهای ایجاد شده توسط مرکز را مطرح کردند .

در ادامه مدرس خیابانی به چالش های اولویت دار دولت اشاره نمود و از موسسه درخواست ارائه پژوهش ها و راهکارهای علمی برای آنها را داشت.همچنین وی بیان داشتند که باید از نمونه های موفق اجرا شده در دنیا استفاده کرد چرا که ایجاد کارهای بنیادی زمانبر و هزینه بر خواهد بود.در همین راستا ایشان اشاره به GS1 داشت که می توان از ظرفیت های آن برای مدیریت توزیع کالا جهت تنظیم بازار استفاده کرد.