میزگرد آسیب شناسی صنعت پوشاک ایران در موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی برگزار گردید

میزگرد آسیب‌شناسی صنعت پوشاک در تاریخ 98/05/27 با حضور کارشناسان مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران در موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی برگزار گردید

در این میزگرد با حضور جناب آقای صادقی (رئیس اداره نساجی و پوشاک وزارت صمت)، جناب آقای دکتر ولی پور ( مشاور علمی اتحادیه صنف پوشاک و استاد دانشگاه)، جناب آقای ابوطالب (دبیر شورای اتحادیه و تولیدکننده پوشاک)، جناب آقای مهندس الیاسی (مدیرعامل شرکت واحد صنعتی پوشاک ال سی من)، جناب آقای چراغی (پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی)، کارشناسان مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران در موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با هدف بررسی چالش‌های پیش رو صنعت پوشاک در زمینه زنجیره تأمین، امکان ردیابی محصولات ،امور مالیاتی و قاچاق پوشاک برگزار شد.