موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی منتشر کرد: تاثیر رشته فعالیت‌های صنعتی و معدنی از تحرک در بخش ساختمان

بخش مسکن یکی از بخش‌های با پتانسیل بالا جهت تحرک بخشی رشد اقتصادی کشور است. مطالعات نشان می‌دهد که تحریک بخش مسکن می‌تواند موجب تحرک (حداقل در کوتاه مدت) کل اقتصاد کشور شود، زیرا بخش مسکن پیوند پیشین و پسین زیادی با رشته فعالیت‌های صنعتی دارد.

   به گزارش روابط عمومی مرکز ملّی شماره­‌گذاری کالا و خدمات ایران به نقل از شاتا، کارشناسان معتقدند که دوره‌های رونق و رکود بخش ساختمان مستقیماً به رونق و رکود بخش زیادی از صنایع کشور می‌انجامد. اینکه این ادعا درست است یا خیر، هدفی است که این گزارش دنبال می‌کند. سوال اصلی: آیا با تحریک بخش ساختمان، رشد بخش صنعت و معدن را میتوان انتظار داشت؟ در صورت پاسخ مثبت بخشهای پیشرو صنعتی کدامند؟
برای پاسخ به این سوال باید پاسخ سوالات فرعی زیر را به دست آورد:

  • آیا همبستگی میان رشد صنعت و معدن و بخش ساختمان وجود دارد؟ رابطه کوتاه مدت و یا بلندمدت و یا هر دو؟
  • در صورت وجود همبستگی، با تحریک بخش ساختمان،کدام بخشهای صنعتی بیشترین رشد تقاضا را خواهند داشت؟

برای مطالعه بیشتر به سایت itsr.ir مراجعه فرمایید.

آدرس کوتاه شده: http://www.shatanews.ir/s/mfact9X