مقدمه ای بر شناسایی دارایی شخصی(ثابت)

چکيده

امروزه با گسترش صنعت و فرامليتي شدن شركت‌ها و سازمان‌ها، بحث شناسايي و رديابي اموال و دارايي‌هاي از اهميت خاصي برخوردار است. شناسايي دارايي‌ها و اموالي كه مي‌تواند كاربردهاي حساس داشته باشند؛ حتي براي برخي مراجع ذي‌صلاح از درجه اهميت بالايي برخوردار باشد. شناسه GIAI، GS1 مي‌تواند كمك شاياني در بحث شناسايي براي حل اين مشكل باشد.

1- شناسه جهانی دارايی شخصی چيست؟

شناسه جهاني دارايي شخصي (GIAI) يك كليد شناساييGS1 است كه براي شناسايي دارایی‌های شخصي استفاده می‌شود. اين يك شناسه‌ منحصربه‌فرد است كه از يك پیش‌شماره شركتي GS1 و يك مرجع دارايي شخصي تشكيل شده است.

 

2- GIAI برای چه مواردی استفاده می‌شود؟

GIAI يكي از دو شناسه سيستم كدگذاري GS1 است كه براي شناسايي اموال استفاده می‌شود. اين شناسه براي شناسايي دارایی‌های ثابت و معين در داخل يك شركت استفاده می‌شود مانند كامپيوتر، ميز تحرير و يا قطعه‌ای از يك هواپيما. اين كد شركت‌ها را توانمند مي‌كند تا دارایی‌هایي كه جداگانه به عنوان بخشي از اموال ثابت يك سيستم كنترل موجودي هستند ثبت كنند. به عبارت ساده‌تر، هر دارايي شخصي با هر ارزشي در داخل يك شركت نيازمند است به صورت منحصربه‌فرد شناسايي شود.
GIAI می‌تواند به صورت جهاني و يكپارچه براي شناسايي اموال استفاده شود. اطلاعات دقيق در خصوص يك دارايي در يك پايگاه داده ثبت مي‌شود و GIAI كليدي است كه ارتباط بين آن اطلاعات را فراهم می‌کند. GIAI می‌تواند به صورت يك باركد GS1-128 توليد شود و در يك كد الكترونيكي محصول (EPC) كدگذاري شود و قادر باشد با تگ راديويي (RFID) شناسايي و در پايگاه داده استفاده شود.

3- مشخصه‌های كليدی شناسه GIAI ‌

كد شناسايي GIAI هر دارايي شخصي را منحصربه‌فرد شناسايي خواهد كرد، بنابراين می‌توان اطمينان پيدا كرد كه دارایی‌ها هميشه به درستي در هر نقطه از کسب‌وکار و يا سراسر جهان شناخته خواهند شد. براي اينكه اطمينان حاصل شود كه اين شماره می‌تواند همه دارایی‌ها را به صورت مجزا شناسايي كند به هر دارايي يك شماره سريال يا مرجع دارايي شخصي تخصيص داده می‌شود. به علت آنکه GIAI خودش به تنهايي بي‌معناست، می‌توان دارايي را در يك پايگاه داده گذاشت و اطلاعات مربوط به آن را در هر نقطه يا محل بازيابي كرد.

 

كدهاي GIAI در هر بخشي از کسب‌وکار، كارا خواهند بود. داشتن يك شناسه منحصربه‌فرد براي يك دارايي، اجازه شناسايي، رديابي و مديريت در ديگر اموال کسب‌وکار را می‌دهد. زيرا كدهاي GIAI بر اساس سيستم GS1، از پیش‌شماره شركتي GS1 و مرجع دارايي شخصي مشتق شده است و تخصيص اين شماره‌ها آسان است و منحصربه‌فرد بودن آن تضمين شده است.
اگر کسب‌وکار شما نيازمند رديابي دارایی‌های فيزيكي است كدهاي GIAI يك ابزار ساده براي فعال كردن اين قابليت هستند. دارایی‌ها ممكن است GIAI خودشان را در هر باركد داشته باشند يا با يك تگ EPC/RFID فعال، كدگذاري شده باشند.