مقاله “شناسایی اقلام در سامانه کدینگ سازمانی” در سایت CCS منتشر شد.

سازمان‌های تولیدکننده و تأمین‌کننده جهت استفاده بهینه‌ از اقلام و کنترل دقیق آن‌ها نیاز دارند درمرحله اول به شناسایی صحیحی از محصولات برسند و در قدم بعدی آن‌ها را با یک شیوه استاندارد و زبان واحد کدگذاری کنند. شناسایی صحیح و بی‌ابهام منابع سازمان پیش‌نیازی یرای برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP) است.
 
برای شناسایی اقلام با یک‌زبان واحد در کل سازمان ابتدا باید یک واحد کدینگ در سازمان شکل گیرد (این واحد بسته به ابعاد و وسعت فعالیت یک سازمان می‌تواند از یک نیروی پاره‌وقت تا یک واحد مستقل در درون سازمان متغیر باشد) و به‌این‌ترتیب تمامی اقلام تأمینی که در سازمان موجود است شناسایی شده (شامل اقلام جدیدی که وارد سازمان می‌شوند) و سپس کدهای منحصربه‌فردی به آن‌ها تخصیص داده می‌شود تا اطلاعات در سایر بخش‌های سازمان به نحو بهینه‌تری مورداستفاده قرار گیرند.

مقاله “شناسایی اقلام در سامانه کدینگ سازمانی” در سایت CCS منتشر شد.در خلاصه این مقاله آمده است:

سازمان‌های تولیدکننده و تأمین‌کننده جهت استفاده بهینه‌ از اقلام و کنترل دقیق آن‌ها نیاز دارند درمرحله اول به شناسایی صحیحی از محصولات برسند و در قدم بعدی آن‌ها را با یک شیوه استاندارد و زبان واحد کدگذاری کنند. شناسایی صحیح و بی‌ابهام منابع سازمان پیش‌نیازی یرای برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP) است.

 
برای شناسایی اقلام با یک‌زبان واحد در کل سازمان ابتدا باید یک واحد کدینگ در سازمان شکل گیرد (این واحد بسته به ابعاد و وسعت فعالیت یک سازمان می‌تواند از یک نیروی پاره‌وقت تا یک واحد مستقل در درون سازمان متغیر باشد) و به‌این‌ترتیب تمامی اقلام تأمینی که در سازمان موجود است شناسایی شده (شامل اقلام جدیدی که وارد سازمان می‌شوند) و سپس کدهای منحصربه‌فردی به آن‌ها تخصیص داده می‌شود تا اطلاعات در سایر بخش‌های سازمان به نحو بهینه‌تری مورداستفاده قرار گیرند.
 
جهت مطالعه ادامه مطلب لینک زیر را کلیک کنید.