ردیف نام و نام خانوادگی سمت سوابق
۱ محمّدرضا یاورزاده عضو موظّف هیأت مدیره و مدیرعامل سوابق
۲ حمیدرضا آرمان عضو موظّف هیأت مدیره سوابق
۳ مهدی تاجیک عضو غیر موظّف هیأت مدیره سوابق

مدیران

ردیف نام و نام خانوادگی سمت سوابق
۱ مجید نیک‌مهر  مدیر توسعه منابع  سوابق
۲ فرهاد صادقی‌نژاد مدیر ارتباط با مشتریان سوابق
۳ عباس محجوب مدیر اطلاعات پایه و کدینگ سوابق
۴ میثم سلطانی مدیر فناوری اطلاعات و نوسازی سوابق
۵ سیّد مصطفی حسینی مدیر طرح و برنامه سوابق
۶ محسن افضلی مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل سوابق