ردیف نام و نام خانوادگی سمت سوابق
1 مهدی مظهری  مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره سوابق
2 مهدی تاجیک رئیس هیأت مدیره سوابق
3 مجید نیک‌مهر مشاور عالی و عضو هیأت مدیره سوابق

مدیران

 

ردیف نام و نام خانوادگی سمت سوابق
1 فرامرز حضرتی  سرپرست مدیریت توسعه منابع  سوابق
2 فرهاد صادقی‌نژاد مدیر ارتباط با مشتریان سوابق
3 سیّد مصطفی حسینی مدیر طرح و برنامه سوابق
4 حسین اقبالی سرپرست مدیریت فناوری اطلاعات و نوسازی سوابق
5 مجتبی صالح دوست مدیر اطلاعات پایه و کدینگ سوابق
6 زهرا دهقانی سرپرست دفتر مدیرعامل، روابط عمومی و امور بین‌الملل سوابق
7 سیّد مصطفی حسینی سرپرست مدیریت تحقیق و توسعه بازار سوابق