ردیف نام و نام خانوادگی سمت سوابق
1 مهدی مظهری  مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره سوابق
2 مهدی تاجیک رئیس هیأت مدیره سوابق
3 مجید نیک‌مهر مشاور عالی و عضو هیأت مدیره سوابق
4 مهدی کرمی معاون مدیرعامل سوابق

مدیران

 

ردیف نام و نام خانوادگی سمت سوابق
1 فرامرز حضرتی  مدیر توسعه منابع  سوابق
2 فرهاد صادقی‌نژاد مدیر ارتباط با مشتریان سوابق
3 سیّد مصطفی حسینی مدیر طرح و برنامه سوابق
4 عباس محجوب سرپرست مدیریت فناوری اطلاعات و نوسازی سوابق
5 مجتبی صالح دوست مدیر اطلاعات پایه و کدینگ سوابق
6 زهرا دهقانی مدیر دفتر مدیرعامل و امور بین‌الملل سوابق
7 مهدی براتی سرپرست مدیریت تحقیق و توسعه بازار سوابق
8 النا موسوی سرپرست مدیریت امور حقوقی و پایش قراردادها سوابق
9 محمد مهدی حاجی آقا بابایی سرپرست مدیریت روابط عمومی سوابق