ردیفنام و نام خانوادگیسمتسوابق
1مهدی مظهری مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیرهسوابق
2مهدی تاجیکرئیس هیأت مدیرهسوابق
3مجید نیک‌مهرمشاور عالی و عضو هیأت مدیرهسوابق
4مهدی کرمیمعاون مدیرعاملسوابق

مدیران

 

ردیفنام و نام خانوادگیسمتسوابق
1فرامرز حضرتی مدیر توسعه منابع سوابق
2فرهاد صادقی‌نژادمدیر ارتباط با مشتریانسوابق
3سیّد مصطفی حسینیمدیر طرح و برنامهسوابق
4عباس محجوبسرپرست مدیریت فناوری اطلاعات و نوسازیسوابق
5مجتبی صالح دوستمدیر اطلاعات پایه و کدینگسوابق
6زهرا دهقانیمدیر دفتر مدیرعامل، روابط عمومی و امور بین‌المللسوابق
7مهدی براتیسرپرست مدیریت تحقیق و توسعه بازارسوابق