ردیف نام و نام خانوادگی سمت سوابق
۱ محمّدرضا یاورزاده عضو موظّف هیأت مدیره و مدیرعامل سوابق
۲ حمیدرضا آرمان عضو موظّف هیأت مدیره سوابق
۳ مهدی تاجیک عضو غیر موظّف هیأت مدیره سوابق

مدیران

ردیف نام و نام خانوادگی سمت سوابق
۱ محسن افضلی مدیر دفتر مدیرعامل، روابط عمومی و امور بین‌الملل سوابق
۲ سیّد مصطفی حسینی مدیر طرح و برنامه سوابق
۳ حمیدرضا آرمان سرپرست مدیریت توسعه منابع  سوابق
۴ فرهاد صادقی‌نژاد مدیر ارتباط با مشتریان سوابق
۵ مجتبی صالح‌دوست مدیر اطلاعات پایه و کدینگ سوابق
۶ میثم سلطانی مدیر فناوری اطلاعات و نوسازی سوابق