مصوبه‌های هیئت دولت

در چند سال اخیر قوانین مؤثری در جهت توسعه و نشر ایران‌کد در قالب تصویب‌نامه‌های هیأت وزیران و آیین‌نامه‌های دولتی به تصویب رسیده است. برخی از این موارد به شرح زیر است:

مصوبه ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار مورخ 28/02/1374، طبق این مصوبه کلیه شرکتهای تولیدی موظفند طبق آیین‌نامه تنظیمی وزارت بازرگانی (وزارت صنعت، معدن و تجارت کنونی) برای کالاهای تولیدی خود شماره ملی کالا را دریافت کرده و آن را بر روی کالای خود درج کنند.

مصوبه ایجاد و توسعه نظام ملی طبقه‌بندی و خدمات شناسه کالا و الزام همکاری سازمانها و نهادها، مورخ 18/09/1385. این وزارتخانه موظف است نسبت به ایجاد و توسعه نظام ملی طبقه بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات (شامل تامین و توسعه بستر اطلاعاتی زنجیره تامین ملی کالا، استانداردها، روشها، ابزار و دستورالعملهای طبقه‌بندی و کدگذاری کالا جهت دستیابی به زبان مشترک ملی کالا و اطلاعات پایگاه مرکزی داده‌ها و نیز تامین ساز و کار لازم برای طبقه بندی و کدگذاری خدمات برای رسیدن به درگاه (پورتال) اطلاع رسانی ملی کالا و خدمات، اقدام نماید.

آئین نامه اجرایی نظام ملی طبقه بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات مورخ 11/02/1386. به موجب این آیین نامه از ابتدای سال 1388 تمامی دستگاههای دولتی موظف شدند در خریدهای بزرگ و متوسط خود، تنها کالاهایی را خریداری نمایند که دارای کد ملی ثبت شده در پرتال ملی اطلاع‌رسانی باشند.

آئین نامه نظام توزیع کالاها و خدمات و صدور مجوزها، مورخ 09/11/1387. طی این آیین‌نامه صدور انواع مجوز یا پروانه و ارائه خدمات دولتی برای واحدهای تولیدی منوط به عضویت در ایران‌کد شد و نیز شرکت‌های پخش موظف شدند فقط کالاهای دارای ایران‌کد را توزیع کنند. همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شد در نظام مالیاتی از ایران‌کد به عنوان سیستم پایه شناسایی کالا بهره بگیرد.

اعلام معافیت 10 درصدی در هزینه کارمزد ثبت سفارش برای بازرگانان، مورخ 22/07/1387.

تمدید معافیت 10 درصدی در هزینه کارمزد ثبت سفارش 09/10/1388.

مصوبه الزام دستگاه‌های دولتی به خریدهای بزرگ و متوسط با قید ایران کد مورخ 02/04/1388.

تمدید الزام دستگاه‌های دولتی به خریدهای بزرگ و متوسط با ایران کد از ابتدای 1389، مورخ 03/05/1389.

مصوبه تطبیق فرآیند کاری دستگاه‌های اجرایی با استانداردهای اطلاعاتی ایران‌کد مورخ 15/10/1388. به موجب این مصوبه دستگاه‌های اجرایی موظف شدند فرایندهای کاری خود را با استانداردهای اطلاعاتی ایران‌کد هماهنگ سازند و در صورت ضرورت لوایح اعتبارات لازم را در بودجه سنواتی پیش‌بینی کنند.

مصوبه کارگروه کنترل بازار در خصوص الزامی کردن درج ایران‌کد برای کلیه کالاهای وارداتی مورخ 25/08/1389.

تمدید معافیت 10 درصدی در هزینه کارمزد ثبت سفارش مورخ 18/03/1390.