مروری بر کتاب تفکر چین باستان و قدرت چین امروز

نشست تخصصی معرفی کتاب تفکر چین باستان و قدرت چین امروز با حضور ابوالفضل علمایی فر، مترجم کتاب،‌ دکتر علی دینی و مسعود کمالی اردکانی اعضای هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، محسن شریعتی نیا عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی و د کتر محمد زارع کارشناس بین الملل در حوزه روابط چین در موسسه برگزار شد.

نشست تخصصی معرفی کتاب تفکر چین باستان و قدرت چین امروز با حضور ابوالفضل علمایی فر، مترجم کتاب،‌ دکتر علی دینی و مسعود کمالی اردکانی اعضای هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، محسن شریعتی نیا عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی و د کتر محمد زارع کارشناس بین الملل در حوزه روابط چین در موسسه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی،‌ آقای ابوالفضل علمایی فر بعنوان مترجم کتاب و اولین سخنران نشست با اشاره به اینکه کتاب “تفکر چین باستان و قدرت چین مدرن” را می توان کتابی بی نظیر در عرصه تئوریزه کردن « رویای چینی» به منظور عملی ساختن آن دانست. این کتاب  توسط پرفسور یان شوئه تونگ، استاد برجسته و رئیس موسسه روابط بین الملل دانشگاه شینخوا به رشته تحریر درآمده است. اهمیت این کتاب به مراتب در عصر قدرت‌گیری نخبگان نسل پنجم به رهبری شی جین پینگ و تلاش این کشور برای« فرار از تله طبقه متوسط» و دستیابی به توسعه پایدار از یک سو و افزایش چالش‌های این کشور با ایالات متحده امریکا و در‌گیریهای آن در دریای جنوب چین و تحولات جهانی خاصه پس از جای گیری جمهوری خواهان به سردمداری ترامپ در کاخ سفید، فزونی بسیار یافته است.
یان شوئه تونگ که در سال ۲۰۰۸ از سوی نشریه امریکایی «سیاست خارجی» در ردیف ۱۰۰ روشنفکر برتر جهان قرار گرفت، از منظر واقع‌گرایانه مباحثی عمیقی را در ارتباط با تثبیت قدرت چین مدرن در عرصه روابط بین الملل و جایگزینی آن با قدرت هژمون غالب- ایالت متحده امریکا- بیان می‌کند. بر این اساس این کتاب از دو منظر اهمیتی شایان توجه برخوردار است، نخست آنکه وی  با بررسی اندیشه بین دولتی متفکران بزرگ دو دوران تاریخی چین باستان، یعنی دوران ماقبل سلسه چین و دوران دولتهای متخاصم، تصویری روشن و عمیق از آبشخور فکری چینیان امروز در اختیار قرار می دهد که در نتیجه آن می توان تا حد زیادی تفاوت نگاه نخبگان این کشور به عرصه نظام بین‌الملل با همگنان غربی‌شان را دریافت، دوم آنکه چشم اندازی از حرکت چین طی سالهای آتی جهت جایگزین شدن با قدرت هژمون غالب را به تصویر می‌کشد که بی شک درک مولفه‌های آن از اهمیتی حیاتی جهت فهم تحولات و انتقال قدرت در حوزه روابط بین الملل برخودار است. شاید از همین رو است که هنری کیسنجر از این کتاب با صفت « بررسی شگفت انگیز» یاد می کند. از این روی می‌توان کتاب حاضر را در ردیف کتابهای بنیادین شناخت چین امروز قرار داد که جنبه‌های مختلف بنیادهای خیزش چین مدرن را مورد کنکاش قرار می‌دهد و می‌کوشد چشم اندازی از رویکرد چین فردا در عرصه نظام بین الملل ارائه دهد.
 

ادامه مطلب 

 

 

 

 

کتاب تفکر چین باستان

 

کتاب تفکر چین باستان

 

کتاب تفکر چین باستان

 

 

کتاب تفکر چین باستان

 

 

کتاب تفکر چین باستان