مدیریت هوشمند زباله های شهری در راستای نیل به اهداف شهر الکترونیک(با استفاده از RFID و سایر خدمات مربوطه)

مکانیابی مراکز دفن زباله بوسیله GIS

با وجود کوششهای فراوان برای بازیافت و بازیابی زباله ها، اما همچنان بخش زیادی از زباله ها قابل بازیافت نبوده و در چرخه مدیریت پسمانداری باید آنها را دفع کرد. امروزه یکی از روش‌های مهندسی برای دفع زباله‌ها، نگهداری طولانی مدت آنها در مراکز دفن بهداشتی زباله است.

از طرفی به دلیل عدم رعایت کامل معیارهای زیست محیطی و توجه نکردن به ملاحظات فنی، بعضاً مراکز دفن زباله از طریق نشت مواد آلاینده به درون زمین، سبب آلودگی محیط اطراف میشوند، بطوری‌که مکانیابی مناسب برای محل دفن صرفاً از طریق در نظر گرفتن مجموعه‌ای از عوامل مختلف مانند مشخصات توپوگرافی، شرایط زمینشناسی، موقعیت آب و هوایی، وضعیت آب‌های زیرزمینی و رعایت استانداردهای طراحی مرکز دفن امکانپذیر خواهد بود.

نتایج بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد یکی از ابزارهای موثر برای درنظر گرفتن همزمان این موارد و تعیین محل مرکز دفن، استفاده از (سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS) به همراه تحلیل‌های تصمیم‌گیری چند منظوره می‌باشد.

این سیستم در واقع یک سامانه کامپیوتری با قابلیت ذخیره داده ها و نمایش گرافیکی آنها، با هدف تجزیه و تحلیل سریع و کسب اطلاعات بهینه در زمینه مورد نظر می‌باشد. تکنولوژی GIS با جمع‌آوری و تلفیق پایگاه داده‌های معمولی، امکان دسترسی همزمان به چندین لایه اطلاعات و پیشبینی برای منظورهای خاص را فراهم میکند.

برای استفاده از GIS در مکانیابی مراکز دفن زباله، معمولاً لایه‌های اطلاعاتی مربوط به توپوگرافی منطقه، وضعیت لایه‌های زمین شناسی،جنس لایه‌ها، نقشه مناطق شهری و روستایی، راه‌های دسترسی منطقه، گسلها و درزه ها، محل مسیل‌ها و رودخانه‌ها، وضعیت تراز آب‌های زیرزمینی، و نقشه لرزه‌خیزی منطقه با یکدیگر ترکیب و به عنوان نقشه پایه مورد استفاده قرار می گیرند، همانطور که قبلا گفته شد به هر مکان یک کد GLN اختصاص داده می‌شود.

 

سامانه هوشمند دفع و بازیافت زباله

فناوری رادیو شناسه نیز در این امر نقش بسیار مهم و کارسازی را ایفا کرده است. در روش‌های پیاده شده، از تگ‌های رادیو شناسه برای شناسایی و مشخص کردن سطل‌های زباله استفاده می‌گردد، با توجه به جنسی که این تگ‌ها ساخته می‌شوند امکان خرابی و از کار افتادن آن‌ها بسیار کم می‌باشد. شکل زیر این مراحل را نمایش میدهد.

 

 

 

متن کامل مقاله در وبسایت E-CODE