مدیران مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران

متخصصین ما

team member

Hi There !

I love to introduce myself as a hardcore Web Designer.

Martin Smith

founder & ceo

team member

Hello World

I love to introduce myself as a hardcore Web Designer.

Franklin Harbet

HR Manager

team member

I love to design

I love to introduce myself as a hardcore Web Designer.

Linda Anderson

Marketing Manager