مدل‌های زنجیره تامین در بازپرسازی موثر (بخش دوم)

موضوع بازپرسازی موثر به هر دو شیوه بازپرسازی از طریق مرکز توزیع خرده فروشی ( RDC) و تحویل مستقیم از انبار ( DSD) از تولیدکننده به خرده فروش، توجه دارد. این نوشتار، سه مدل زنجیره تامین را با توجه به ویژگی های تکنیک‌های بازپرسازی موثر با تاکید بر انتقال الکترونیکی داده ها (EDI) و الزامات آنها توضیح می‌دهد. مدل های مختلف پایه، پیشرفته و آرمانی، به طور جداگانه برای بازپرسازی موثر (RDC) و (DSD) تشریح شده اند و برای کارایی موثر هر کدام، به مجموعه ای از شرایط نیاز است. مدل پیشرفته بر اساس تکنیک هایی که در مدل پایه ای استفاده شده، توسعه و ساختاردهی شده و مدل آرمانی، علاوه بر آن، تکنیک-های مدل پیشرفته را ارتقا می دهد. این مدل ها به شرکای تجاری کمک می کنند تا شیوه بازپرسازی خود را تحلیل نموده و همچنین انگیزه حرکت به سمت مدل آرمانی را به وجود آورند.

موضوع بازپرسازی موثر به هر دو شیوه بازپرسازی از طریق مرکز توزیع خرده فروشی ( RDC) و تحویل مستقیم از انبار (DSD) از تولیدکننده به خرده فروش، توجه دارد. این نوشتار، سه مدل زنجیره تامین را با توجه به ویژگی های تکنیک‌های بازپرسازی موثر با تاکید بر انتقال الکترونیکی داده ها (EDI) و الزامات آنها توضیح می‌دهد. مدل های مختلف پایه، پیشرفته و آرمانی، به طور جداگانه برای بازپرسازی موثر (RDC) و (DSD) تشریح شده اند و برای کارایی موثر هر کدام، به مجموعه ای از شرایط نیاز است. مدل پیشرفته بر اساس تکنیک هایی که در مدل پایه ای استفاده شده، توسعه و ساختاردهی شده و مدل آرمانی، علاوه بر آن، تکنیک-های مدل پیشرفته را ارتقا می دهد. این مدل ها به شرکای تجاری کمک می کنند تا شیوه بازپرسازی خود را تحلیل نموده و همچنین انگیزه حرکت به سمت مدل آرمانی را به وجود آورند.

در مقاله آشنایی با روش‌های باز پر سازی موثر سه مدل زنجیره تامین برای بازپرسازی از طریق تحویل مستقیم از انبار (DSD) تشریح گردید. در این شماره به تشریح سه مدل زنجیره تامین برای بازپرسازی از طریق مرکز توزیع خرده فروشی (RDC) می پردازیم. 

تعاریف و اصطلاحات باز پر سازی موثر

 • پاسخگویی موثر و کارآمد به مصرف کننده (ECR)
  یک گروه مشارکتی تشکیل شده از اعضای زنجیره تامین که جهت بهبود Tو بهینه سازی مدیریت زنجیره تامین و تقاضا با همدیگر کار ‌می‌کنند تا مزایایی مانند کاهش قیمتها، تنوع بیشتر انتخاب ها و در دسترس بودن محصولات را برای مشتریان ایجاد کنند. ماموریت ECR خدمت دهی بهتر، سریعتر و با کمترین هزینه به مصرف کننده است.
 • نقطه فروش الکترونیکی (EPOS)
  محلی برای ثبت فروش کالاها بوسیله اسکن کردن بارکد آنها در محل صدور صورتحساب.
 • سفارش دهی به کمک کامپیوتر (CAO)
  سیستمی‌است که هنگامی‌که موجودی یک قفسه به مقدار کمتر از سطحی که قبلا تعریف شده می رسد، به طور خودکار، سفارش بازپرسازی را تولید می کند. یک سیستم کامپیوتری، موجودی تمام کالاهای فروشگاه را پیگیری می کند و مقادیر خروجی و ورودی را اصلاح می کند.
 • برنامه بازپرسازی دوره ای (CRP)
  این عمل عرضه پیوسته کالاها میان یک عرضه کننده و شریک تجاری اش را تضمین می‌کند که این کار بر اساس تبادل خودکار اطلاعات مربوط به میزان موجودی فعلی، میزان تقاضا و اطلاعات جابجایی اقلام در قالب چهارچوبی است که بوسیله سیاست تامین و عرضه پذیرفته شده باشد. در این سیستم، عرضه کننده در برابر میزان ذخیره در مرکز توزیع خرده فروش، مسئول است.
 • تحویل مستقیم و بی واسطه به مشتری (DSD)
  شیوه تحویل کالای تجاری به طور مستقیم از تولیدکننده به فروشگاه خرده فروش و حذف انبار خرده فروش.
 • مرکز توزیع خرده فروشی (RDC)
  یک نقطه توزیع عملیاتی که مقدار مشخصی موجودی در یک منطقه نگهداری ‌می‌نماید. به عبارت دیگر کالا به طور مستقیم از تولیدکننده به خرده فروش نمی‌رسد، بلکه واسطه‌هایی به عنوان عمده فروش وجود دارد.
 • نظام کدگذاری اطلاعات اقلام در گردش(GS1 در سطح بین الملل)
  سیستم کدگذاری کالاها که به تما‌می‌اقلام و موجودیهای اطلاعاتی مربوط به آنها کد یگانه تخصیص می-دهد. این کد در قلمرو موردنظر یکتاست و نظام تخصیص و مدیریت آنها در ایران بر عهده مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران است.
 • هزینه یابی مبتنی بر فعالیت (ABC)
  یک روش حسابداری که یک کسب و کار را قادر ‌می‌سازد تا بیشتر و شفاف تر چگونگی و کجایی یک مزیت و سود را درک کنند. در ABC همه فعالیتهای اصلی در مرکز هزینه مشخص ‌می‌شوند و هزینه‌های انجام هر یک محاسبه ‌می‌شود- شامل هزینه‌هایی که در مرزهای میان کارکردی هستند.
 • مهندسی مجدد فرایند کسب و کار (BPR)
  بازنگری تمام فعالیتهای شرکت برای بهبود خدمات ارائه شده به مصرف کننده.
 • دسته/طبقه (Category)
  یک دسته یا طبقه، گروهی مجزا و قابل مدیریت از کالاها یا خدمات است که بر اساس نیاز مصرف کنندگان به هم وابسته ‌می‌شوند.
 • بازپرسازی (بازپرسازی) موثر و کارامد (ER)
  فعالیت مشارکتی تامین کننده و خرده فروش برای اطمینان از تدارک محصول خوب، در مکان صحیح، در زمان مناسب، با بیشترین کیفیت و از موثرترین راه ممکن.
 • تبادل الکترونیکی داده‌ها (EDI)
  انتقال اطلاعات تجاری از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگر بین شرکای تجاری بر اساس قالب های همسان و مجموعه ای از تراکنش های استاندارد.
 • انتقال الکترونیکی وجه (EFT)
  مدیریت جریان پول و زمان پرداخت بین تامین کنندگان و خرده فروشان با استفاده از تبادل الکترونیکی داده‌ها
  ۳ فرآیند بازپرسازی مؤثر برای تحویل از طریق مرکز توزیع خرده فروشی(RDC)
  این بخش فرآیند بازپرسازی مؤثر در سه مدل زنجیره تأمین برای تحویل از طریق مرکز توزیع خرده فروشی (RDC) منطقه ای را شرح می‌دهد. فرآیند توضیح داده شده مشابه روش استفاده شده در مدل DSD است که در مقاله قبلی شرح داده شده است.

  • تنظیم اطلاعات پایه
  • سفارش دهی
  • توزیع فیزیکی
  • جریان مالی

فرآیند بازپرسازی مؤثر در مدل پایه RDC

فرآیند بازپرسازی مؤثر(E R) پایه تعدادی از تکنیک های پایه ای از قبیل سفارش دهی به کمک کامپیوتر (CAO)، سیستم مدیریت سفارش خرید (POM)، انتقال الکترونیکی وجوه (EFT) را استفاده کرده و یک حداقلی را برای سازمان دهی توزیع کارا از طریق RDC ارائه می نماید.

همزمان سازی یا تنظیم اطلاعات پایه

در این مدل همانند مدل DSD برای مدل پایه الزامات بخصوصی وجود ندارد.

ب) سفارش دهی

مدل RDC پایه شامل فرآیند سفارش دهی به کمک کامپیوتر از نقطه فروش (POS) به RDC و از RDC به عرضه کننده است. پیام های E DI، این دو فرآیند سفارش دهی را پشتیبانی می کنند[۳].
همان طور که در شکل زیر نشان داده شده است، فرآیند سفارش دهی محصول مناسب را در اندازه مناسب، در مکان مناسب و در زمان مناسب مهیا می کند.
داده های فروش فروشنده (فروشگاه) دستی و یا به صورت الکترونیکی قابل ثبت هستند. سیستم موجودی دوره ای همانند مدل D SD پایه ای، براساس داده های کالاهای دریافتی و کالاهای فروخته شده، روزی یک بار موجودی انبارها را برای هر یک از کالاهای موجود در قفسه ها محاسبه می کند (کالاهای دریافتی از RDC به انبار). سیستم CAO سطح انبار که سیستم موجودی دوره ای نشان می دهد را با نقطه سفارش مجدد تعریف شده مقایسه کرده و سفارش خرید را که مشخص کننده مقادیر مربوطه است، صادر کرده و از طریق EDI به RDC ارسال می کند. در شکل ۱ فرایند سفارش دهی در مدل RDC پایه نشان داده شده است.

شکل ۱- فرآیند سفارش دهی در مدل RDC پایه

بعد از بررسی انبارها در RDC‌، سیستم مدیریت سفارش خرید (POM)، از طریق EDI سفارش های خرید مورد نیاز را با استفاده از پیغام (ORDERS) ارسال می کند.
سیستم تکمیل سفارش عرضه کننده، سفارش را پردازش کرده و بررسی می کند که آیا سفارش از انبار قابل تحویل است یا اینکه باید تولید شود.
(نکته: همه ارتباطات الکترونیکی بین فروشنده (انبار) و R DC می‌تواند از طریق پیغام‌های EDI و یا سیستم داخلی خرده فروش انجام شود. برای سهولت این امر ما به پیام‌های EDI رجوع می کنیم اما به خاطر داشته باشیم که راه‌های ارتباطی دیگری نیز برای ارتباط بین فروشگاه‌ها و RDC امکان پذیر وجود دارد).

ج) توزیع فیزیکی

در مدل پایه ای، توزیع فیزیکی از طریق RDC بوسیله تکنیک های اشتراکی خاص حمایت نمی شود. با این همه، هر دو گروه خرده فروش و عرضه کننده می توانند به طور مستقل، تکنیک هایی از قبیل مسیریابی و زمان-بندی محموله ها را به کار گیرند.
سیستم مدیریت انبار فعالیت های انبارهای هر دو گروه عرضه کننده و خرده فروش را پشتیبانی
می کند. مدیریت فضا چیدمان فروشگاه، تخصیص فضای قفسه ها و میزان در دید بودن را بهینه کرده و در یک سیستم پایه این امر می‌تواند بدون کمک کامپیوتر و بوسیله مدیر فروشگاه انجام گیرد. در شکل ۲ توزیع فیزیکی در مدل RDC پایه نشان داده شده است.

 

شکل۲- توزیع فیزیکی در مدل RDC پایه

د) جریان مالی

برای مدل RDC پایه، روش های مرسوم ارسال صورتحساب (فاکتور کاغذی) کافی است. پردازش فاکتور بوسیله مشتری ممکن است یک فعالیت دستی باشد. فاکتورها چاپ شده و بوسیله نامه به خرده فروش ارسال می‌شود و تراز حساب‌های دریافتی به اندازه مناسب بدهکار می‌شود.
زمانی که خرده فروش فاکتور را دریافت می کند آن را با کاتالوگ قیمت ها، سفارش و شرایط تحویل مقایسه می کند. تراز حساب های پرداختی به اندازه مناسب بستانکار می شود. اگر چه در مدل پایه بروزآوری این حساب-ها هنوز به صورت دستی انجام می گیرد؛ هردو عملیات حساب های پرداختی و حساب های دریافتی می تواند بوسیله نرم افزار ساده حسابداری نیز پشتیبانی شود. ضمن اینکه عرضه کننده می تواند از پیام EDI فاکتور برای بدهکارکردن خرده فروش استفاده کند.
برای فرآیند پرداخت، از روش های سنتی مبتنی بر تبادل اسناد کاغذی استفاده می شود (چک، حواله پول و …). به هرحال هر روز بانک های بیشتر و بیشتری بر P C (کامپیوترهای شخصی) را ارائه می دهند؛ که یک مشتری (کاربر) می تواند برای پرداخت، انتقال پول بین حساب‌هایش و بررسی تراز (تعادل) حساب هایش در هر لحظه (On Line) استفاده کند. مدل RDC پایه ای برای پرداخت به عرضه کننده، شامل سیستم پرداخت از راه دور می شود.
تراکنش بین بانک مشتری، هر جایی که مبادله گسترده تجاری در آن رخ می دهد و بانک مشابه عرضه کننده به طور معمول انجام می شود. عرضه کننده همچنین انتظار دارد که یک سیستم مدیریت نقدینگی (وجوه نقد) از راه دور وجود داشته باشد که بانک او در ارتباط باشد به گونه ای که او از پرداخت های خود آگاه شود. وقتی که عرضه کننده ببیند که پرداخت انجام شده است، حساب های دریافتی خود را بستانکار می کند. در شکل ۳ جریان مالی در مدل RDC پایه ای (مقدماتی) نشان داده شده است.

شکل ۳- جریان مالی در مدل RDC پایه ای (مقدماتی)

ادامه مقاله باز پر سازی موثر را در صفحه e-code مشاهده کنید.