مجموعه همایش‌های بین‌المللی کاربرد استانداردهای GS1 در کسب‌وکار الکترونیکی

مجموعه همایش‌های کاربرد استانداردهای GS1 در کسب‌وکار الکترونیکی از هفتم تا دوازدهم اردیبهشت‌ماه 1397 به همت مرکز ملی شماره‌گذاری کالا خدمات ایران (GS1 ایران) و انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران برگزار می‌گردد.