قابلیت های استاندارد های Gs1 در بخش بهداشت و درمان

1- مقدمه

با توجه به افزايش سن جمعيت جهان و پيشرفت روزافزون روش‌هاي درماني و پزشكي، خدمات بهداشتي و درماني رشد چنداني نداشته است. با افزايش تقاضا، ارائه‌دهندگان خدمات بهداشتي و درماني با وضعيت دشواري روبه‌رو شده‌اند. با افزايش حجم بيماران كه هر كدام نيازمند روش درماني متفاوت و منحصر به فردي هستند، بايد به دنبال راهكارهايي باشيم كه بتوان به ارائه خدمات بهداشتي و درماني با كيفيت بالا ادامه داد و همزمان شاهد كاهش هزينه‌هاي درماني نيز بود.
بخش بهداشت و درمان GS1، بر اين باور است كه ايجاد و استفاده از استانداردهاي جهاني در حوزه بهداشت و درمان منجر به ايجاد مزاياي قابل توجهي مي‌شود، مانند بازدهي‌هاي مالي در يك سيستم يكپارچه، كاهش بار مسئوليت حرفه‌اي و ايجاد زمان بيشتر براي پرداختن به افزايش كيفيت درمان بيماران.
همه متخصصان بهداشت و درمان در سرتاسر جهان در يك هدف با هم متحد هستند: هميشه بهترين و با كيفيت‌ترين درمان بايد به بيماران ارائه شود. به همين دليل امنيت بيمار يك موضوع کاملاً مهم در اين حوزه به شمار مي‌رود. فرايندها و استانداردهايي كه بيش از 10 سال پيش توسط استانداردهاي GS1 ابداع شده‌اند، بهترين گزينه براي حمايت از بخش بهداشت و درمان هستند و ما تأکید خاصي بر گسترش اين استانداردهاي جهاني توسط ارائه‌دهندگان خدمات بهداشتي و درماني داريم.

 

2- مطالعات كاربردی

در ادامه به بررسي دو مطالعه كاربردي در مورد مزاياي استفاده از استانداردهاي GS1 در فرايندهاي مراقبت بيمار، رديابي، تداركات الكترونيكي، خودكارسازي فرايندها و غيره كه توسط سازمان‌های GS1 آرژانتين و چين ارائه شده است، مي‌پردازيم.

 

2-1 . بيمارستان Sanatorio Güemes در آرژانتین: بهبود كيفيت مراقبت از بيمار با استفاده از استانداردهای رديابی GS1

بيمارستان Sanatorio Güemes، يك بيمارستان خصوصي 522 تختخوابي است كه در شهر بوينس‌آيرس آرژانتين واقع شده است و تجربه موفق خود را در حوزه امنيت بيمار و افزايش كيفيت درمان با استفاده از استانداردهاي GS1 ارائه كرده است. در اين بيمارستان، فرايندها و سیاست‌هایی پیاده‌سازی شده كه بر اساس آن اكنون بيمارستان قادر به ثبت پرونده الكترونيكي پزشكي و بهبود مديريت موجودي است. اين فرايندها، 4 نقطه كليدي و حياتي را در بيمارستان شناسايي كرده است كه براي انجام عمليات رديابي در اين 4 نقطه بايد اطلاعات دارويي ثبت شوند. اين 4 نقطه عبارت‌اند از دريافت دارو، بسته‌بندی مجدد دارو، توزيع دارو و مديريت استفاده از دارو. اجراي موفقیت‌آمیز اين فرايندها نيازمند يك رويكرد چندگانه و وابسته به حمايت بخش‌های داخلي و باور استانداردسازي است. براي تحقق اين امر نه تنها مديريت بيمارستان، بلكه هر يك از اعضا و كارمندان بيمارستان مسئوليت دارند كه براي روان‌سازی اطلاعات در زنجيره تأمین تلاش و كوشش كنند.

 

2-1-1 . پيشينه موضوع

بيمارستان Sanatorio Güemes داراي استانداردهاي سازمان ISO است و بر اساس يك سيستم مديريت كيفيت، مأموریت ايجاد امنيت و ايمني در درمان مناسب و باكيفيت را براي ساكنين شهر بوينس‌آيرس و مناطق اطراف آن بر عهده دارد. بنابراين سياست‌ها و فرايندهايي را دنبال مي‌كند كه قادر به رديابي داروها در بيمارستان براي بهبود امنيت بيمار، كيفيت درمان و همچنين امنيت زنجيره ملي تأمین دارو باشند.

 

برای خواندن ادامه این مقاله مفید اینجا را کلیک نمایید.