قابلیت ردیابی در زنجیره تامین غذا و خوراک همراه

1- مقدمه

سيستم رديابي ابزاري مفيد براي کمک به عمليات سازمان در زنجيره محصولات غذايي انسان و خوراك حيوان يا گياه (علوفه، كود، افزودني‌ها، آفت‌زداها و غيره) است تا به اهداف تعريف شده در سيستم مديريتي مربوطه برسد. انتخاب يک سيستم رديابي متأثر از قوانين، مشخصات محصول و انتظارات مشتري است.
پيچيدگي سيستم رديابي بسيار متغير است و بستگي به خصوصيات محصول و اهدافي دارد که بايد به آنها نائل شد.

 

استقرار يک سيستم رديابی توسط يک سازمان بستگی به موارد ذيل دارد:

  • محدوديتهای ذاتی فنی در سازمان و محصولات (مانند طبيعت مواد خام، اندازه بهرها يا دسته‌ها، رويه های گردآوری و حمل‌ونقل، پردازش و بسته‌بندی)
  • هزينه ها و منفعتهای به کار گرفتن چنين سيستمی

شايان ذكر است كه به‌كارگيري يک سيستم رديابي به خودي خود و به تنهايي، براي نيل به ايمني مواد غذايي کفايت نمي‌کند.

 

2- دامنه شمول

اين استاندارد بينالمللي اصولي را مشخص و الزامات اساسي را براي طراحي و استقرار يک سيستم رديابي محصولات غذايي تعيين مي‌نمايد. چنين سيستمي ميتواند به‌وسيله يک سازمان در هر مرحله از زنجيره محصولات غذايي به کار گرفته شود. اين استاندارد به قدر کافي منعطف است تا به سازمان‌هاي مرتبط با مواد غذايي براي انسان و سازمان‌هاي مرتبط با علوفه و خوراك دام و طيور و كودها و سموم مصرفي در زراعت و باغداري اجازه دهد آن را با وضعيت خود سازگار نموده و به اهداف شناسايي شده خود نائل شوند.
سيستم رديابي يک ابزار فني براي کمک به يک سازمان است به گونه‌اي که كمك مي‌كند فعاليت‌ها و محصولات او مطابق اهداف تعريف شده‌اش باشد و هنگامي که نياز به تعيين تاريخچه يا مکان محصول يا اجزاء وابسته‌اش دارد آن را به کار بگيرد.

 

برای مطالعه ادامه این مقاله مفید اینجا را کلیک نمایید