قابلیت‌ها و توانمندی‌های استاندارد GS1 در حوزه سلامت

مقدمه

بیمارستان سناتوریو گومز آرژانتین: بهبود امنیت بیماران به علت بکار بستن ابتکار رهگیری

مدیریت بیمارستان با ایجاد سیستم رهگیری دارویی ملی به عنوان ابزاری برای افزایش امنیت دارویی بیماران در زنجیره تأمین بهره برد. آنها همچنین با ایجاد قوانین و سیاست‌هایی، سیستم مدیریت خدمات رهگیری الکترونیک را برای بیماران برقرار کرده و در نتیجه آن نیازمندی‌های استفاده از سیستم رهگیری ملی را تأمین نمودند. فرایند جدید به شکل موثری در چهار حوزه کلیدی اثر‏گذار و باعث بهبود عملکرد آنها شد. این چهار حوزه که بیمارستان آنها را به عنوان حوزه های بحرانی که می‏بایست رهگیری در آنها نهادینه شود عبارت بودند از دریافت، بسته گشایی، توزیع و مدیریت. موفقیت این فرایند مستلزم هماهنگی‌‏ها و نظم درون سازمانی و حمایت همه بخش‏‌های درگیر و نیز اعتقاد درونی به استاندارد سازی فرایند‏ها به عنوان رکن اصلی این سیستم نه‏‌تنها از طرف مدیران بلکه از سمت همه کارکنان در زنجیره تأمین داشت.

مقدمه

بیمارستان سناتوریو گومز آرژانتین: بهبود امنیت بیماران به علت بکار بستن ابتکار رهگیری

مدیریت بیمارستان با ایجاد سیستم رهگیری دارویی ملی به عنوان ابزاری برای افزایش امنیت دارویی بیماران در زنجیره تأمین بهره برد. آنها همچنین با ایجاد قوانین و سیاست‌هایی، سیستم مدیریت خدمات رهگیری الکترونیک را برای بیماران برقرار کرده و در نتیجه آن نیازمندی‌های استفاده از سیستم رهگیری ملی را تأمین نمودند. فرایند جدید به شکل موثری در چهار حوزه کلیدی اثر‏گذار و باعث بهبود عملکرد آنها شد. این چهار حوزه که بیمارستان آنها را به عنوان حوزه های بحرانی که می‏بایست رهگیری در آنها نهادینه شود عبارت بودند از دریافت، بسته گشایی، توزیع و مدیریت. موفقیت این فرایند مستلزم هماهنگی‌ها و نظم درون سازمانی و حمایت همه بخش‏‌های درگیر و نیز اعتقاد درونی به استاندارد سازی فرایند‏ها به عنوان رکن اصلی این سیستم نه‌‏تنها از طرف مدیران بلکه از سمت همه کارکنان در زنجیره تأمین داشت.

زمینه:

این بیمارستان دارای ایزو ، مأموریتی به جهت افزایش ایمنی و نیز کیفیت سلامت برای شهروندان بوینس آیرس دارد. از آنجا که بیمارستان بر اساس اصول مدیریت کیفیت فعالیت می‏کند فرایند‏هایی برای نهادینه کردن سیستم رهگیری دارویی به جهت افزایش ایمنی بیماران و نیز زنجیره تأمین داراست.

چالش‏‌ها:

چرخه دارویی آرژانتین هیچ‌گاه در مقابل خطراتی که جان بیماران را تهدید می‏کند نظیر ورود داروهای تقلبی به چرخه توزیع، سرقت دارویی و نیز تحریف و جعل دارویی ایمن نیست. به جهت نبرد با این هجمه وسیع و نیز به جهت اطلاع از اتفاقات تأثیرگذار در این چرخه سازمان ملی دارو، غذا و تجهیزات پزشکی آرژانتین ANMAT اقدام به برقراری سیستم رهگیری ملی نمود. این سیستم رهگیری قادر به تشخیص، رهگیری، اعتبار سنجی، ثبت تبادلات دارویی و نیز رصد هرگونه تبادلات دارویی درون زنجیره تأمین می‏باشد. زنجیره تأمین آرژانتین بسیار گسترده و پیچیده و شامل بازیگران متعدد شامل بیمارستان‌‏ها، بیمه‏‌ها، تأمین‌کنندگان و نیز تولید‏کنندگان است. این بازیگران دارای سطوح متفاوتی از میزان پذیرش و به‌کارگیری فناوری‌های الکترونیک در تبادلات خود هستند که الزاماً با یکدیگر مطابقت ندارند. در ضمن در کشور آرژانتین تمامی داروها ملزم به استفاده از بارکد GTINو نیز شماره سریال کالا در انواع بارکد خطی، ماتریسی و RFID هستند.

راهکار: بکار گیری سامانه رهگیری

بیمارستان در خلال برقراری سیستم رهگیری داخلی و نیز در برقراری ارتباط با سامانه ملی دارو بر آن شد تا سیستم داخلی بیمارستان خود را نیز ارتقا ببخشد. به عنوان نمونه بیمارستان اقدام به برپایی سیستم مدیریت خود‏کار ذخیره برای تمامی دارو‏های دریافتی اعم از دارو‏های دریافتی از تولید‏کنندگان یا عرضه کنند‏گان و یا فروشند‏گان جزء نمود. در این اثنا بیمارستان اقدام به تقویت سیستم رهگیری داخلی خود نیز نمود. در این خصوص آنها ابزاری را ابداع نمودند که اقدام به ثبت تمامی اطلاعات موثر دارویی از جمله تاریخ تولید و انقضا در مبدأ ورود به بیمارستان می‏کرد. این‌ها مقدماتی بودند که بیمارستان را برای پیوستن به سامانه ملی رهگیری داروی آرژانتین مهیا می‏ساخت.

رکن اساسی رهگیری دارو، کد حک شده بر روی دارو است. این کد در هر یک از مراحل چهارگانه ساختار اصلی سیستم رهگیری را شکل می‏دهد. این مراحل عبارتند از دریافت، بسته‏‌گشایی، توزیع و مدیریت.

مرحله دریافت: در این مرحله، اطلاعات مرتبط با شماره بارکد دارو در بانک اطلاعات دارویی بیمارستان ذخیره می‏شود .این اطلاعات دارو اعم از صورتحساب و شماره شناسه کالا در هر دو سامانه بیمارستانی و نیز ملی ثبت می‏شود.

 

مرحله بسته‌گشایی: سیستم قانون‌‏گذاری در آرژانتین تولیدکنند‏گان را ملزم به استفاده از بارکد در بسته‌‏بندی اولیه و ثانویه کرده است اما نوع( خطی، یک‌‏بعدی، دوبعدی و یا تگ‏‌های رادیویی) آن را مشخص نکرده است. در این مرحله نیاز است تمامی داروها پس از بسته‏‌گشایی مجدد در بسته‏‌های کوچک‌تر بسته‌‏بندی شده و کد شناسه روی آنها حک شود. بیمارستان مذکور نیز برای حصول اطمینان از این فرایند از دستگاه مخصوص برای شکستن قرص‌‏ها استفاده می‏کند و آنها را در بسته‌‏هایی جداگانه قرار می‏دهد و اطلاعات حیاتی دارو از قبیل تاریخ تولید و انقضاء را روی بسته‏‌های ثانویه نیز حک می‏کند. متأسفانه در این بخش بیمارستان قادر به ثبت اطلاعات تولید‏کنندگان که مورد نیاز سامانه ملی می‏باشد، در سیستم خود نیست.

سامانه دریافت دارو

مرحله توزیع: از آنجا که توزیع روزانه دارو به تمامی بخش‌‏های گوناگون بیمارستان فرایندی بدون توقف و مهم است، برای هر بخش دستگاه اسکنر بارکد خریداری شده است تا بیمارستان در هر زمانی از محل و میزان داروی هر بخش مطلع باشد.

 

مرحله مدیریت: بیمارستان تصمیم گرفت تا اطلاعات مصرف دارو را پس از اطمینان از ۵ مرحله مدیریتی صحیح (بیمار صحیح، داروی صحیح، دوز صحیح، مسیر صحیح و نیز زمان صحیح) به سامانه ملی رهگیری دارویی اطلاع دهد. در ابتدا فرایند رهگیری دارو در بیمارستان تنها و به عنوان نمونه در بخش انکولوژی بیمارستان برقرار گردید تا پس از اطمینان به بخش‏‌های دیگر تسری یابد. در این فرایند نمونه، بخش‌‏های زیر توسط بیمارستان رصد می‏شد:

گروهی از افراد در خصوص مسایل مادی و نیز تعامل بخش‏های مختلف بیمارستان در خصوص بهبود کیفیت ایمنی بیماران فعالیت می‏کردند.

پروتکل‌‏ها و آیین‏‌نامه های داخلی بخش انکولوژی در تعامل با این فرایند استانداردسازی شد و اطلاعات مصرف دارو در پرونده الکترونیکی بیماران توسط پزشک مربوطه ثبت گردید.

تهیه داروهای ترکیبی نیز در این بخش توسط سیستم مدیریت انبار دارویی مدیریت می‏شد. تحت این مدیریت، اطلاعات این قبیل داروها نیز در سامانه داخلی دارویی ذخیره شد.

پس از آماده سازی دارو، سیستم به آن یک بارکد تحت استاندارد GS1 تخصیص می‏دهد. از طرف دیگر بیماران نیز دارای مچ‏بندی هستند که بارکد دوبعدی ماتریسی آن، حاوی تمامی اطلاعات پزشکی بیماران است. مضاف بر این، هر روش درمانی نیز در ارتباط مستقیم با این فرایند دارای یک کد شناسایی است.

در این هنگام پزشک بارکد بیمار را اسکن کرده و همزمان بارکد دارو نیز اسکن می‏شود. سیستم در این زمان روش درمانی را با بیمار و دوز مصرفی دارو تطبیق می‏دهد و در صورت تایید، اطلاعات در سامانه ملی ذخیره می‏گردد.

یکی از بزرگ‌ترین مزایای این سیستم دوری جستن از خطا و اشتباهات احتمالی حاصل از دخالت فرایندهای غیر خودکار در این چرخه است. افزون بر این، بیمارستان از لحظه ورود دارو به خوبی می‏داند دارو کجاست و در چه مرحله‌ای به بیمار تحویل می‏شود. با اجرای موفقیت آمیز این سیستم توسط بیمارستان حالا زمان آن است تا این فرایند در بخش‏‌های دیگر بیمارستان نیز بکار گرفته شود. در این خصوص پزشکان و پرستاران به عنوان عوامل اجرایی می‌بایست دانش بروزی را داشته باشند و همچنین آیین‏‌نامه‏‌های داخلی نیز می‏بایست بروز شوند.

ادامه مقاله در وبسایت E-CODE