قائم مقام وزیربازرگانی: ایران کدسیستم تجاری کشوررا شفاف می کند

قائم مقام وزیر بازرگانی از تصویب ماده ای در برنامه پنجم توسعه خبرداد که بر اساس آن، شفافیت اقتصادی و تجاری زیر سایه ایران کد، میسر می‌شود.
دکترمسعود موحدی در گفتگو با خبرنگار ما گفت: ضرورت ایجاد یک نظام شناسایی و هویت دهی به کالاها از سالها قبل در وزارت بازرگانی احساس شده و رفع این نیاز با راه اندازی مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران صورت گرفته است.
وی افزود: وزارت بازرگانی با بنا نهادن سنگ‌بنای ایران کد در دولت نهم، بستری برای شفافیت را فراهم کرده است که با تداوم آن با تصویب مصوبه ای در برنامه پنجم، امیدواریم بتوانیم دستاوردهای درخشان تری را از نظام کدگذاری کالا داشته باشیم.
وی تصریح کرد: برنامه پنجم توسعه به دولت اختیار داده است تا تمامی ظرفیتها را برای توسعه سیستم کدگذاری کالا یا همان ایران کد به کار گیرد و نقصهای احتمالی را برطرف سازد، البته تمامی دستگاههای اجرایی موظفند که از ایران کد استفاده کنند.
به گفته موحدی، ایران کد می تواند بستر شفافی را در تجارت کشور ایجاد کند که آثار آن به طور قطع هم تولیدکنندگان، هم مصرف کنندگان و هم عرضه کنندگان کالا را در بر می گیرد، ضمن اینکه منجر به شفافیت در سیستم و عملکرد تجاری کشور شده و از قاچاق کالاها نیز جلوگیری می کند.
< وی اظهار داشت: به نظر می رسد که با اجرای ایران کد در بسیاری از بخشهای تجاری کشور، بتوان استفاده از قابلیتهای آن را تضمین کرد، ضمن اینکه دولت و مجلس نیز بر این موضوع تاکید دارند و به عنوان یک تکلیف قانونی در دستور کار قرار گرفته است.