ایران‌کد: از مفهوم تا کاربرد

کتاب حاضر دستاورد تلاشی برای معرفی ایران‌کد و خدمات آن و انگیزها و نیازهایی است، که طراحی و پیاده‌سازی این سیستم را در سطح ملّی ضروری ساخته است.

ایرانکد چیست

هدف این کتاب آگاه سازی بخش های مختلف به خصوص تجارت و بازرگانی با پدیده ای جدید و موثر بر روابط و معادلات عرصه تولیدی و تجاری کشور است.

ایرانکد و بهره‌وری در صنعت

مجموعه مقالات همایش تخصصی ایرانکد

نقش ایرانکد در چابکی زنجیره‌ی تأمین

با حمایت مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران،معاونت توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی .

کتاب آشنایی با سازمان جهانی GS1 و استانداردهای آن

آشنایی بخش صنعت و بازرگانی کشور با سازمان جهانی GS1 و ترویج استانداردهای آن در کشور