عناوین دوره‌های آموزشی

دوره‌های عمومی آشنایی با ایران‌کد و فرایندهای مرتبط
دوره‌های عمومی آشنایی با ایران‌کد و فرایندهای مرتبط، برای افزایش دانش عمومی و تخصصی درباره فرایندها، کارکردها و کاربردهای ایران‌کد. عموماً مراجع آموزشی دارای تفاهم‌نامه با واحد آموزش مرکز با هماهنگی، این دوره‌ها را برگزار می‌کنند. در برخی موارد، بنا بر ضرورت واحد آموزش به طور مستقیم این دوره‌ها را برگزار می‌کند.

دوره‌های کدگذاری
این دوره‌ها برای ایجاد و توسعه دانش و مهارت لازم برای اجرای وظایف کدگذاری در سه سطح مقدماتی، عمومی و تخصصی، برای کارشناسان نمایندگی‌های ایران‌کد و کارشناسان کدگذاری شرکت‌های دارنده بسته 2 ایران‌کد، برگزار می‌شود: دوره مقدماتی برای افراد تازه وارد به شبکه ایران‌کد طرح‌ریزی شده و از اصول کدگذاری تا کدگذاری با نرم‌افزار را در بر می‌گیرد. مخاطبان دوره عمومی افرادی هستند که تا حدی تجربه کدگذاری را داشته و در آزمون دوره مقدماتی موفق بوده‌اند. دوره تخصصی برای افرادی طرح‌ریزی شده که با تجربه بوده و در آزمون دوره عمومی موفق بوده‌اند.

دوره‌های آموزش خدمات امور مشترکین
دوره‌های آموزش خدمات امور مشترکین و عضویت در پرتال ایران‌کد. این دوره‌ها برای کارشناسان عضویت شرکت‌های نمایندگی برگزار می‌شود تا ایشان بتوانند از عهده وظایف امور مشترکین در شرکت‌های خود برآیند و همچنین بتوانند مراجعان خود را به شکلی مناسب برای دریافت بهتر و سریع‌تر خدمات ایران‌کد راهنمایی کنند.

دوره‌های تربیت مدرسی
واحد آموزش برای توسعه توان آموزشی خود با نگاه تمرکز زدایی تلاش کرده یک شبکه آموزش گسترده را در سطح کشور برای آموزش عمومی ایران‌کد شکل دهد. از این‌رو، طی دوره‌های تربیت مدرسی، افراد مستعد مدرسی ایران‌کد را پرورش می‌دهد تا ایشان بتوانند مفاهیم ایران‌کد را به شکلی استاندارد و با کیفیت مطلوب به مخاطبان آموزش دهند.