عرضه کالاهای عمومی و سوپر مارکتی از این پس فقط با ایران کد امکانپذیراست

نقطه رسانه ای :مدیرعامل مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران گفت : هم اکنون  کالاهای عمومی یا سوپری باید کدملی داشته باشند در غیر این صورت براساس مصوبه دولت مشمول تعزیرات حکومتی خواهند شد .

احمد غلامزاده در گفتگوبا خبرنگارماافزود: : در محور اصلاح نظام توزیع  طرح تحول اقتصادی و براساس مصوبه دولت، ایران کد موظف است اطلاعات پایه کالا را برای اصلاح نظام توزیع در کشور فراهم کند.

وی ادامه داد :براین اساس شرکت‌های دولتی نیز مکلف شده اند که کالای خود را با کدملی عرضه کنند و برای شرکت‌های پخش نیز پیش بینی شده است که عرضه کالا با کدملی امکان پذیر باشد.

مدیرعامل مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران افزود : همچنین کلیه خدمات عمومی دولتی براساس این مصوبه در اینده نزدیک منوط به ارائه کدملی توسط متقاضی است.

غلامزاده گفت: برای اجرای این بند از مصوبه وزارت بازرگانی موظف شده جدول زمان بندی و اسامی کالاهایی را که در این گروه قرار می گیرند در اینده به اطلاع عموم برساند.

وی تاکید کرد : اولویت نخست وزارت بازرگانی اقلام عمومی یا سوپری است که در آینده اطلاع رسانی خواهد شد.
مدیرعامل مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران گفت: در گروه کالای عمومی یا سوپری باید کدملی داشته باشند و در غیر این صورت براساس مصوبه مشمول تعزیرات حکومتی خواهند شد .

غلامزاده ادامه داد : تاکنون 5 هزار عضو در سیستم ایران کد داریم که ورودهای بیشتری به سیستم وارد خواهند شد.