طلاجات کشور امسال ایران‌کد می‌گیرند

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، در سال 90 طلاجات موجود در کشور دارای شناسه ملی کالا- ایران کد -می‌شود.

محمد کشتی‌آرای در گفتگو با خبرنگار ما گفت: مطابق بررسی‌های انجام شده، طرح شناسنامه ملی کالاوخدمات یا ایران کد در صنف طلا و جواهر قابلیت اجرا و پیاده سازی دارد و می‌تواند از ورود کالاهای قاچاق به کشور جلوگیری کرده و اطمینان مصرف کنندگان را به دنبال داشته باشد.
وی افزود: هم اکنون پیوستن طلا و جواهر به دارندگان ایران کد در حال بررسی و انجام کار کارشناسی با کمک خبرگان صنف طلا و جواهر است که امیدواریم بعد از جمع بندی بتوانیم در سال 90، ایران کد را در صنف طلا و جواهر عملیاتی کنیم.
وی تصریح کرد: ایران کد یک شناسه ملی است که می‌تواند مشخصات کالا را از بدو ورود به بازار تا نقطه پایان آن که رسیدن به دست مصرف کننده است، حفظ کند و این امربرای صنف طلا و جواهر بسیار حیاتی است.
به اعتقاد کشتی آرای، فعال شدن ایران‌کد در مورد طلا یک نیاز است و می‌تواند برای جلوگیری از ورود غیرمجاز آن کارساز باشد و به نوعی ساماندهی بازار را انجام دهد.همچنین در حمایت از حقوق مصرف کننده نیز موثر باشد.
وی افزود:ایران‌کد می‌تواند بسیاری از مسایلی که طلافروشان با آن مواجه هستند را حل کند.