طرح جامع حمایت از تولید ملی تدوین شود

طرح جامع حمایت از تولید ملی با توجه به عناصر تولید و مصرف باید تدوین شود تا در اولویت برنامه‌های اقتصادی کشور قرار گیرد.
حسین نجابت عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ایران‌کد با بیان این مطلب، گفت: در شرایط فعلی باید به تحریم‌ها به عنوان یک فرصت نگاه کرد تا با کاهش واردات اقبال به سمت مصرف کالای داخلی افزایش یابد. البته استفاده از این فرصت نیازمند حمایت همه جانبه از تولید کنندگان است.
وی با تاکید بر اینکه باید با نگاه کلان نگر و برنامه‌ریز در جهت تحقق تولید ملی حرکت کنیم، تصریح کرد: در راستای حمایت از تولید ملی باید واردات هرگونه کالای خارجی که مشابه آن در داخل وجود دارد ممنوع شود و یک فضای قضایی و حقوقی نیز برای عدول کنندگان از این قانون در نظر گرفته شده است.
قائم مقام سابق مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد اینکه گاهی با وجود تولید محصولات ایرانی برخی افراد نسبت به واردات کالای بنجل خارجی می‌پردازند، خاطرنشان کرد: حمایت از تولید ملی عوامل مؤثری دارد که هر یک از عوامل آن باید محقق شود.
به گفته وی باید به حوزه پولی و مالی توجه شود و تسهیلاتی در اختیار تولیدکننده داخلی قرار داده شود که بتواند امکان رقابت با کالای خارجی داشته باشد وگرنه این مسائل حمایت از تولید مانند جرقه‌ای در ابتدای سال زده می‌شود و بعد به فراموشی سپرده می‌شود.
نجابت با تاکید بر اینکه تولیدکننده نیز باید خود را به رعایت استانداردها در کالای که تولید می‌کند مکلف کند، تصریح کرد: حمایت دولت و مجلس از تولید کننده باید در کنار تقویت سیستم‌های نظارتی کشور انجام شود تا با همکاری همه نهادهای ذینفع تولید ملی به معنای واقعی رشد و توسعه پیدا کند.
قائم مقام سابق مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه وقتی از نظارت بر کیفیت کالاها صحبت می‌شود ابتدا باید اطلاعات صحیح در اختیار نهادهای مربوطه قرار گیرد، افزود: هر کالایی از زمان تولید تا مصرف باید توسط سیستم مانیتورینگ قابل رصد باشد. این امر می‌تواند باعث ساماندهی و افزایش کیفیت کالاها شود.
نجابت با تاکید بر اصلاح فرهنگ مصرف کننده ادامه داد: در حال حاضر نهادی چون نظام کدگذاری و طبقه بندی کالاها می‌تواند با در اختیار داشتن اطلاعات واقعی از چگونگی تولید کالاهای داخلی نقش ویژه‌ای در این زمینه داشته باشد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس مانیتورینگ و رصد کردن زنجیره تولید تا مصرف به اصلاح فضای کسب و کار کمک کند، تصریح کرد: اگر مصرف کننده از دوام و کیفیت کالای ایرانی اطمینان داشته باشد دیگر به سمت خرید کالاهای خارجی که در حال حاضر قیمت آن‌ها نیز مقرون به صرفه نیست نمی‌رود.