شهادت ششمین اختر تابناک امامت و ولایت و بنیانگذار مذهب شیعه اثنی عشری بر عموم شیعیان تسلیت باد