شرکت بردار هوشمند

این شرکت با سابقه طولانی در زمینه ماشین های صنعتی و فروشگاهی شامل دستگاه های هندهلد موبایل کامپیوتر صنعتی (جهت انبار گردانی ) ، بارکد خوان دستی ، بارکد خوان بیسیم ، چند پرتو ،چاپگر های صنعتی ،لیبل پرینتر ، فیش پرینتر ، تبلت های صنعتی و صندوق های فروشگاهی سهم بزرگی از بازار تخصصی صنعتی و فروشگاهی منطقه را دارا می باشد

این شرکت با سابقه طولانی در زمینه ماشین های صنعتی و فروشگاهی شامل دستگاه های هندهلد موبایل کامپیوتر صنعتی (جهت انبار گردانی ) ، بارکد خوان دستی ، بارکد خوان بیسیم ، چند پرتو ،چاپگر های صنعتی ،لیبل پرینتر ، فیش پرینتر ، تبلت های صنعتی و صندوق های فروشگاهی سهم بزرگی از بازار تخصصی صنعتی و فروشگاهی منطقه را دارا می باشد و همچنین نماینده انحصاری محصولات زیر می باشد :
• نماینده بارکد اسکنر ،لیبل پرینتر و هندهلد موبایل کامپیوتر هانیول Honeywell امریکا
• نماینده هند هلد موبایل کامپیوتر Gen2wave کره جنوبی

لینک سایت: https://bordarhoshmand.com