شرکای تجاری بسیار ارزشمند GS1 در زمینه بهبود کارایی زنجیره تامین و ایمنی بیمار

امروزه ذینفعان مراقبت­های بهداشتی و درمانی در سراسر جهان استانداردهای GS1 را اجرا می­ کنند تا ارزش قابل توجهی برای فرآیندها، مراقبین و بیماران خود ارائه کنند. برای تقویت این همکاری، بخش مراقبت­ های بهداشت و درمان GS1، وب سایت[1] مربوط به ارائه دهندگان راه حل خود را به روز رسانی کرده و منابع ارزشمندی را برای سازمان­های عضو GS1، ارائه دهندگان راه حل و ذینفعان مراقبت­های بهداشتی و درمانی ارائه می­دهد.

GS1 علاوه بر مشارکت با تامین کنندگان(Solution Partner ها)، با ارائه دهندگان پرونده­ های الکترونیکی سلامت، برنامه­ ریزی منابع سازمانی، سیستم­ های بالینی و سایر راه حل­ های مرتبط همکاری می ­کند تا از بکارگیری استانداردهای GS1 در راه حل­ های ارائه شده توسط آن­ها مطمئن شود و به پیشبرد قابلیت همکاری در سراسر سیستم ­های مرتبط با بخش مراقبت­های بهداشت و درمان کمک نماید.

استفاده از شناسه­ های GS1، بارکدها و سایر استانداردهای GS1 به سرعت در حال تبدیل شدن به یک اولویت استراتژیک برای بسیاری از ذینفعان بخش مراقبت­های بهداشت و درمان است تا بتوانند به منظور افزایش کارایی، دقت و ایجاد فرآیندهای ایمن ­تر، فرآیندهای دستی پیشین را اتوماسیون سازی کنند.

با توجه به نیاز به استانداردهای GS1، ذینفعان در بخش مراقبت­های بهداشت و درمان از ارائه دهندگان راه حل برای حمایت و تخصصی­ سازی جهت پیاده سازی سریعتر و بهتر راهکارها درخواست همکاری دارد.

[1] https://solution-providers.gs1.org/solution-partners

منبع:

https://www.gs1.org/industries/healthcare/news/solution-partners-highly-valued-business-partners-gs1-working-us-help-improve-supply-chain