سندیکای شرکت های شناسایی و مکان یابی رادیویی

 زمینه های فعالیت اعضای این تشکل عبارتند از:

اینترنت اشیا- رادیو شناسه- سامانه های ارتباطات اشیا- کارت هوشمند- پرداخت الکترونیک- سامانه های موقعیت یاب جهانی- سامانه های حمل و نقل هوشمند- سامانه های مکان محور- سامانه های مدیریت ناوگان- مکان یابی خودرو- مسیر یابی- رد یابی– شهر هوشمند– زندگی هوشمند– سامانه های اطلاعات جغرافیایی– سنجش از دور

اطلاعات تماس:

آدرس: تهران، میدان ونک، خیابان ملا صدرا، خیابان پردیس، خیابان زاینده رود شرقی، پلاک ۲۴ ، طبقه سوم

تلفن: ۸۶۰۸۸۲۴۳

فکس: ۸۹۷۷۸۳۸۷

ایمیل: info@rpics.ir