سبزافزار آریا

شركت سبزافزارآریا با سابقه بیش از ده سال، در حوزه هاي مختلف فناوري اطلاعات فعالیت داشته و از طریق توسعه و ارائه سیستم های اطلاعاتی مختلف، افتخار همکاری با بسیاری از سازمان ها و موسسات دولتی و خصوصی را داشته است. ارائه‌ راهکارهای نرم‌افزاری کسب و کار تجاری بر اساس فرایندهای عملیاتی سازمان‌های کوچک، متوسط و بزرگ دولتی، خدماتی، بانکی، بیمه ای، تولیدی و بازرگانی از مهمترین فعالیت های شرکت سبزافزارآریا می باشد.