سالروز ملی شدن صنعت نفت گرامی باد

صنعت نفت در روزی مانند امروز یعنی 29 اسفند ماه 67 سال پیش در دوره نخست وزیری مرحوم دکتر محمد مصدق ملی شد.

قدرت‌های استعماری قبل از ملی شدن صنعت نفت در کشور از استخراج و بهره مندی از صنعت نفت ایران استفاده می کردند.

در دهه 1890 ، تحقیقات و گزارش هایی منتشر شد مبنی بر اینکه ایران از پتانسیل نفتی زیادی برخوردار است. برخی از مشاوران مشرق بریتانیا ویلیام ناکس داسیس آریسی را از این گزارشها آگاه کردند و در صورت سرمایه گذاری در این سرمایه گذاری به وی وعده ثروت دادند. اریسی موافقت کرد و نمایندگان را به تهران اعزام کرد تا امتیازی را کسب کند که به وی حق انحصاری چشم انداز نفت در ایران را می دهد. در 16 آوریل 1901 ، مذاکرات بین نمایندگان اریس و مظفر الدین شاه درباره امتیاز احتمالی نفت آغاز شد.

در این دوره زمانی ، بریتانیا و روسیه بر سر نفوذ هر یک از آنها در داخل ایران رقابت بزرگی داشتند. هر دو قدرت امپریالیستی معتقد بودند که ایران و خاورمیانه برای منافع اقتصادی و نظامی امپریالیستی آنها مهم هستند.

دکتر مصدق