سالروز قیام خونین و کشتار مردم توسط رژیم طاغوت بر ملت عزیز ایران تسلیت باد